Türkçe       English

<< Geri Yazdır
KOAH infektif alevlenmelerinde atipik patojenlerin rolü
Mehmet Sezai TAŞBAKAN1, Ayça Arzu SAYINER2, Abdullah SAYINER3

1 S.B. İzmir Eğitim Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği,
2 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı,
3 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir.
ÖZET
Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) alevlenmesinin başlıca nedenleri viral ve bakteriyel infeksiyonlardır. Bu çalışmada, KOAH alevlenmelerinde atipik patojenlerin sıklığını saptamak, bu patojenlerin alevlenmenin prognozundaki önemini ve hastanın öyküsü, klinik ve laboratuvar bulgularıyla ilişkilerini belirlemek amaçlanmıştır. Toplam 70 olgunun %32.9'unda tipik, %37.1'inde atipik etkenler belirlenmiştir. Genç ve hava yolu obstrüksiyonu hafif düzeyde olan hastalarda, atipik bakteriyel etkenler daha sık olarak saptanmıştır. Tipik ve atipik etken gruplarında, tedaviye yanıtın farklılık göstermediği saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Kronik obstrüktif akciğer hastalığı, alevlenme, Chlamydia pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae.
SUMMARY
Role of atypical pathogens in infectious exacerbations of COPD
Mehmet Sezai TAŞBAKAN1, Ayça Arzu SAYINER2, Abdullah SAYINER3

1 Department of Chest Diseases, İzmir Training and Research Hospital, İzmir, Turkey,
2 Department of Microbiology and Clinical Microbiology, Faculty of Medicine, Dokuz Eylül University, İzmir, Turkey,
3 Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Ege University, İzmir, Turkey.
Bacterial and viral infections are major causes of chronic obstructive pulmonary disease (COPD) exacerbations This study aimed to find out the frequency of typical and atypical pathogens in the etiology of COPD exacerbations, to evaluate the effect of these infections on the prognosis of the disease and their relationship with the history, clinical and laboratory findings of the patients. Typical agents were determined in 32.9% and atypical agents in in 37.1% of the patients. Atypical pathogens were more commonly isolated from younger patients with mild obstructive disease. There was no change in terms of response to therapy in typical and atypical pneumonia groups.
Key Words: Chronic obstructive pulmonary disease, exacerbation, Chlamydia pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae.
Yazışma Adresi (Address for Correspondence):
Dr. Mehmet Sezai TAŞBAKAN,
121 Sokak No: 38/a B Blok Daire: 7
Bornova, İZMİR - TURKEY
e-mail: sezai72000@yahoo.com
[ PDF ]
<< Geri Yazdır