Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Yoğun bakımda hemoglobin takibi: Tanısal kan kaybı ve günlük sıvı dengesi ile ilişkisi
Pınar PAZARLI1, Tülay YARKIN2, Zuhal KARAKURT2, Dildar YETİS DUMAN2,
Cüneyt SALTÜRK2, Bülent ÇELİK3, Reha BARAN2

1 Sakarya Üniversitesi, Sağlık Yüksek Okulu, Sakarya,
2 S.B. Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi,
  Solunumsal Yoğun Bakım Ünitesi, İstanbul,
3 S.B. Uzun Mehmet Göğüs Hastalıkları Hastanesi, Zonguldak.
ÖZET
Bu çalışmanın amacı, belirgin kanaması olmayan solunumsal yoğun bakım hastalarının günlük hemoglobin değişikliklerini (∆Hb) saptamak; tanısal kan kaybı (TKK) ve günlük sıvı dengesi (SD)'nin bu değişiklikler üzerindeki olası etkilerini araştırmaktır. Solunumsal yoğun bakım ünitesinde, yatış süresi en az 72 saat olan, aktif kanama, akut/kronik böbrek yetmezliği, kanama diyatezi ve sepsis bulgusu olmayan 34 olgunun dosyası retrospektif olarak değerlendirildi. Demografik özellikler, etyolojik tanı, ek hastalık varlığı, uygulanan tedavi, ilk 24 saatte hesaplanan "Acute Physiology Assessment and Chronic Health Evaluation (APACHE) II" skorlaması, günlük hemoglobin sonuçları, günlük TKK ve SD kaydedildi. Günlük ΔHb ile TKK ve SD arasındaki korelasyon araştırıldı. İlk üç gün içinde ΔHb ≥ 0.5 g/dL/gün olan hastalar (grup A) ile ∆Hb < 0.5 g/dL/gün olan hastalar (grup B) karşılaştırıldı. Olguların ortalama yaşı 55 ± 14, ortalama Hb değerleri girişte 13.2 ± 1.7 g/dL, çıkışta 12.6 ± 2.3 g/dL; giriş APACHE II skoru 19 ± 5 idi. Birinci gün TKK ortalama 25.2 ± 7.4 (10.5-49) mL idi. İzleyen günlerde, günlük TKK miktarının azaldığı ancak farkın istatistiksel olarak anlamlı olmadığı saptandı. Birinci gün SD ortalama 251 ± 1783 mL/gün idi. İlk üç günde ΔHb= -0.54 ± 1.5 g/dL iken, izleyen dört günde ΔHb= -0.23 ± 1.5 g/dL idi; aradaki fark istatistiksel olarak anlamlı değildi (p= 0.9). İlk üç gündeki ΔHb ile üç günlük SD ve TKK arasında korelasyon saptanmadı. Grup A ve grup B, yaş, cinsiyet, APACHE II skoru, SD ve TKK'ya göre karşılaştırıldığında anlamlı fark saptanmadı. Çalışmamızda günlük ΔHb ile TKK ve SD arasında anlamlı bir ilişki gösterilememiştir. Ancak bu ve benzeri çalışmalar, yoğun bakım hastalarında hemoglobin konsantrasyonunun, kanama olmaksızın düşebileceğini göstermesi açısından önemlidir.
Anahtar Kelimeler: Anemi, hemoglobin düzeyi, yoğun bakım, filebotomi, sıvı dengesi.
SUMMARY
Follow-up hemoglobin concentrations in ICU: Relationship between diagnostic blood loss and daily fluid balance
Pınar PAZARLI1, Tülay YARKIN2, Zuhal KARAKURT2, Dildar YETİS DUMAN2,
Cüneyt SALTÜRK2, Bülent ÇELİK3, Reha BARAN2

1 School of Health, Sakarya University, Sakarya, Turkey,
2 Department of Respiratory Intensive Care Unit, Süreyyapaşa Chest Diseases and Thoracic Surgery
  Education and Training Hospital, İstanbul, Turkey,
3 Uzun Mehmet Chest Diseases Hospital, Zonguldak, Turkey.
To evaluate ∆Hb (daily changes of hemoglobin concentrations) in nonbleeding critically ill patients, and to investigate its' relation with diagnostic blood loss (DBL) and fluid balance (FB). Hospital records of 34 nonseptic patients who stayed in respiratory intensive care unit (RICU) at least 72 hours with no evidence of acute bleeding, renal failure and bleeding diathesis, were evaluated retrospectively. Demographics, clinical features, acute physiology assessment and chronic health evaluation (APACHE) II scores, daily Hb levels, DBL and FB were recorded. Correlation statistics was performed between ΔHb and DBL and FB. We compared the patients with ΔHb ≥ 0.5 g/dL/day (group A) and the patients with ΔHb < 0.5 g/dL/day (group B) in the first three days. The mean age was 55 ± 14, Hb level was 13.2 ± 1.7 g/dL at admission and 12.6 ± 2.3 g/dL at discharge from RICU. DBL was 25.2 ± 7.4 mL/d, and FB was 251 ± 1783 mL/d for the first day in intensive care unit. DBL was lesser in subsequent days than in the first day but it wasn't significant. ΔHb was -0.54 ± 1.5 g/dL for the first three days, while it was -0.23 ± 1.5 g/dL for subsequent four days (p= 0.9). ΔHb in the first three days has no correlation with DBL and FB. Age, sex, APACHE II score, clinical features, DBL and FB were not differed between Group A and Group B. Conclusion: No relation was found between ΔHb and DBL, and also FB; but studies like this are important to indicate that Hb concentrations may decrease in critically ill patients without any reason such as bleeding.
Key Words: Anemia, hemoglobin level, intensive care, phlebotomy, fluid balance.
Yazışma Adresi (Address for Correspondence):
Dr. Pınar PAZARLI,
Sakarya Üniversitesi Esentepe Kampüsü
Medikososyal Merkezi,
SAKARYA - TURKEY
e-mail: pinarpazarli@yahoo.com
[ PDF ]
<< Geri Yazdır