Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Yetmiş yaşında erkek hastada bronkopulmoner yayılım olan
rekürren larengeal papillomatozis olgusu
Mohammad Hossein Rahimi RAD1, Effat ALIZADEH2, Behrouz ILKHANIZADEH3

1 Department of Respiratory Medicine, Urmia University of Medical Sciences, Urmia, West Azerbaijan, Iran,
2 Department of Biology, Faculty of Science, Shahid-Beheshti University, Tehran, Iran,
3 Department of Pathology, Urmia University of Medical Sciences, Urmia, West Azerbaijan, Iran.
ÖZET
Larenkste siğil benzeri oluşumlarla karakterize olan rekürren larengeal papillomatozis (RRLP) çocuklarda ve genç erişkinlerde görülen nadir benign bir hastalıktır ve ileri yaşta erişkinlerde az sayıda olgu bildirilmiştir. Solunum yolu boyunca RRLP'nin yayılımı nadiren ortaya çıkar ve distal bronşlar, bronşiyoller ve akciğer parankiminin tutulumu oldukça nadirdir. Önceden iki kez cerrahi girişim yapılmış olan 70 yaşındaki erkek hastada trakeobronşiyal ve pulmoner yayılımı olan RRLP olgusunu bildiriyoruz. Erişkinlerde bu hastalık son derece nadir olmasına rağmen doğru tanı, klinik, radyolojik ve patolojik özelliklerin karakteristik kombinasyonuyla düşünülebilir.
Anahtar Kelimeler: Rekürren larengeal papillomatozis, rekürren respiratuar papillomatozis, pulmoner yayılım, papilloma virüs, erişkin, genç erişkin.
SUMMARY
Recurrent laryngeal papillomatosis with bronchopulmonaryl spread in a 70-year-old man
Mohammad Hossein Rahimi RAD1, Effat ALIZADEH2, Behrouz ILKHANIZADEH3

1 Department of Respiratory Medicine, Urmia University of Medical Sciences, Urmia, West  Azerbaijan, Iran,
2 Department of Biology, Faculty of Science, Shahid-Beheshti University, Tehran, Iran,
3 Department of Pathology, Urmia University of Medical Sciences, Urmia, West Azerbaijan, Iran.
Recurrent laryngeal papillomatosis (RRLP) which is characterized by wart like growths in the larynx is a rare benign disease seen in children and young adults and a few cases are reported in old aged adults. The spread of RRLP throughout the respiratory tract occurs rarely; and involvement of the distal bronchi, bronchioles, and lung parenchyma is very rare. We report a case of tracheobronchial and pulmonary spread of RRLP in a 70-year-old man after two previous surgeries. Despite the rarity of this disease in adults, the correct diagnosis may be suggested by a characteristic combination of clinical, radiographic, and pathologic features.
Key Words: Recurrent laryngeal papillomatosis, recurrent respiratory papillomatosis, pulmonary spread, papilloma virus, adult, juvenile.
Yazışma Adresi (Address for Correspondence):
Mohammad Hossein Rahimi RAD, MD,
Bronchoscopy Unit, Imam-Khomeini Hospital,
Urmia, West Azerbaijan, Iran
81351 URMIA - IRAN
e-mail: mohamadrahimirad@gmail.com
[ PDF ]
<< Geri Yazdır