Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Nocardia transvalensis infection in an immunocompetent patient reported from Turkey
Yeliz KARAKAN1, Osman ELBEK1, Meral UYAR1, Yasemin ZER2, Mehmet TULU3, Öner DİKENSOY1

1 Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
2 Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Merkez Mikrobiyoloji Laboratuvarları,
3 Özel çalışan radyoloji uzmanı.
ÖZET
Pulmoner nokardiyoz nadir bir infeksiyon olup sıklıkla immünsüpresif durumlarda görülmektedir. Biz Türkiye'den bilateral pnömoni ve bronşiyal dilatasyonu olan ve altı ay trimetoprim-sülfametoksazol ile tedavi edilen pulmoner Nocardia transvalensis'li immünsüpresif bir olguda bildirdik.
Anahtar Kelimeler: Nokardiya, pnömoni, bronşektazi, nonimmünsüpresyon.
SUMMARY
Nocardia transvalensis infection in an immunocompetent patient reported from Turkey
Yeliz KARAKAN1, Osman ELBEK1, Meral UYAR1, Yasemin ZER2, Mehmet TULU3, Öner DİKENSOY1

1 Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Gaziantep University, Gaziantep, Turkey,
2 Central Microbiology Laboratories, Faculty of Medicine, Gaziantep University, Gaziantep, Turkey,
3 Radiologist in Private Practice, Gaziantep, Turkey.
Pulmonary nocardiosis is a rare infection mostly occurs in patients with immunosuppressive conditions. We report an immunocompetent case of pulmonary Nocardia transvalensis from Turkey, presented with bilateral pneumonia and bronchial dilatation treated six months with trimethoprim-sulfamethoxazole.
Key Words: Nocardia, pneumonia, bronchiectasis, immunocompetent.
Yazışma Adresi (Address for Correspondence):
Dr. Yeliz KARAKAN,
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
GAZİANTEP - TURKEY
e-mail: yelizkarakan@hotmail.com
[ PDF ]
<< Geri Yazdır