Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Akciğerin pleomorfik karsinomu: Altı olgunun sunumu
Adnan YILMAZ1, Ebru SULU1, Sibel ARINÇ1, Cüneyt SALTÜRK1, Erdal OKUR2, Ferda AKSOY3,
Semih HALEZEROĞLU2

1 Süreyyapaşa Göğüs ve Kalp Damar Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği,
2 Süreyyapaşa Göğüs ve Kalp Damar Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği,
3 Süreyyapaşa Göğüs ve Kalp Damar Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji, İstanbul.
ÖZET
Pleomorfik akciğer karsinomlu altı olguyu sunduk. Olguların dördü erkek, ikisi kadın olup yaşları 43-64 (ortalama yaş 54.3) yıl arasında değişiyordu. İki olgu sigara içmezken, dört olgu sigara içiyordu ve ortalama sigara kullanım 52.5 (30-90) paket-yıl idi. Bronkoskopik inceleme ile üç olguda endobronşiyal lezyon saptandı. Pleomorfik karsinom tanısı bir olguda kesici iğne biyopsisi, beş olguda ise torakotomi ile elde edildi. Epitelyal tümör komponenti üç olguda epidermoid, üç olguda adenokarsinom idi. Bir olguda kemik metastazı vardı. Kemoterapi alan hasta iki ay yaşadı. Cerrahi uygulanan beş hastada patolojik evre iki olguda IB, iki olguda IIB ve bir olguda IV idi. Tedavi yöntemi üç olguda lobektomi, iki olguda pnömonektomi idi. Cerrahi sonrası sağkalım süresi 2-20 ay arasında değişiyordu. Sonuç olarak, pleomorfik karsinom akciğerin nadir tümörüdür. Tanı sıklıkla torakotomi ile elde edilir. Bu tümörler kötü prognoza sahiptir.
Anahtar Kelimeler: Pleomorfik karsinom, akciğer, tanı, tedavi, prognoz.
SUMMARY
Pleomorphic carcinoma of the lung: A report of six cases
Adnan YILMAZ1, Ebru SULU1, Sibel ARINÇ1, Cüneyt SALTÜRK1, Erdal OKUR2, Ferda AKSOY3,
Semih HALEZEROĞLU2

1  Department of Chest Diseases, Süreyyapaşa Thoracic and Cardiovascular Diseases Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey,
2  Department of Chest Surgery, Süreyyapaşa Thoracic and Cardiovascular Diseases Training and Research Hospital, İstanul Turkey,
3  Department of Pathology, Süreyyapaşa Thoracic and Cardiovascular Diseases Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey.
We presented six patients with pleomorphic carcinoma of the lung. There were 4 male and 2 female whose ages ranged from 43 to 64 years, with a mean age of 54.3 years. While two patients were nonsmoker, four patients were current smoker, with a mean smoking history of 52.5 (30-90) pack-years. Bronchoscopic examination detected endobronchial lesion in three patients. The diagnosis of pleomorphic carcinoma was established with cutting needle biopsy in one case and with thoracotomy in five cases. Epithelial component was squamous cell carcinoma in three cases and adenocarcinoma in the other three cases. There was bone metastasis in one case. She received chemotherapy and died two months after therapy. Among five patients who underwent surgery, pathologic staging was Stage IB in two patients, Stage IIB in two patients and Stage IV in one patient. Treatment modality was lobectomy in three cases and pneumonectomy in two cases. Survival time for patients after surgery was 2 to 20 months. In conclusion, pleomorphic carcinoma is a rare tumor of the lung. Diagnosis is frequently established with thoracotomy. These tumors have poor prognosis.
Key Words: Pleomorphic carcinoma, pulmonary, diagnosis, treatment, prognosis.
Yazışma Adresi (Address for Correspondence):
Dr. Adnan YILMAZ,
Altayçeşme Mahallesi Seri Sokak
Yaşamkent Sitesi C-Manolya Blok No: 11 Daire: 26
Maltepe, İSTANBUL - TURKEY
e-mail: adnandr_63@yahoo.co.uk
[ PDF ]
<< Geri Yazdır