Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Bilateral plevral tutulum ile başvuran multipl miyelom olgusu
Şebnem YOSUNKAYA1, Emin MADEN2, Hatice TOY3, Raziye YAZICI4, Faruk ÖZER2,
İsmail REİSLİ5

1 Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
2 Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Allerjik Hastalıklar Bilim Dalı,
3 Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı,
4 Meram Eğitim ve Araştırma Hastanesi,
5 Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Pediatrik İmmünoloji Bilim Dalı, Konya.
ÖZET
Multipl miyelomda plevral efüzyon nispeten nadir bir bulgudur; miyelomatöz tutuluma bağlı malign plevral efüzyon ise çok daha nadir görülür. Biz bilateral miyelomatöz plevral efüzyonu olan bir olgu sunduk. Miyelomatöz etyoloji plevral sıvı protein elektroforezinde gammopatinin gösterilmesi ve plevral sıvı sitolojisinde bol miktarda atipik plazma hücrelerinin gösterilmesiyle kondu. Multipl miyeloma bağlı plevral sıvılar genellikle IgA tipi multipl miyelomlarda görülmektedir. Sunulan olgunun plevral sıvının akım sitometrik çalışmasında CD-138 pozitif hücre yüzeylerinde IgG olduğu gösterildi. Daha önce multipl miyelom tanısı almamış olan bir hastanın plevra tutulumu ile başvurabileceği, tutulumun bilateral olabileceği, tanıda akım sitometrinin kullanılabileceği vurgulandı.
Anahtar Kelimeler: Multipl miyelom, plevral efüzyon.
SUMMARY
A multiple myeloma case presenting with bilateral pleural involvement
Şebnem YOSUNKAYA1, Emin MADEN2, Hatice TOY3, Raziye YAZICI4, Faruk ÖZER2,
İsmail REİSLİ5

1 Department of Chest Diseases, Meram Faculty of Medicine, Selçuk University, Konya, Turkey,
2 Division of Allergic Diseases, Department of Chest Diseases, Meram Faculty of Medicine,
  Selçuk University, Konya, Turkey,
3 Department of Pathology, Meram Faculty of Medicine, Selçuk University, Konya, Turkey,
4 Meram Education Hospital, Konya, Turkey,
5 Division of Pediatric Immunology, Meram Faculty of Medicine, Selçuk University, Konya, Turkey.
Pleural effusion is a relatively infrequent finding in multiple myeloma (MM) and malign effusions due to myelomatous effusion is seen very rarely. In this article we reported a case with bilateral myelomatous effusion. Myelomatous etiology was detected by demonstrating gammopaty in pleural fluid protein electrophoresis and demonstrating abundant number of atypical plasma cells in pleural fluid cytology. Pleural fluids due to MM are usually seen in IgA type of MM's, IgG on the surface of CD-138 positive cell was demonstrated in flow cytometric study of the pleural fluid of the reported case. In conclusion we mentioned that a patient who does not have diagnosis of MM before may present with pleural involvement, the involvement may be bilateral and flow cytometry can be used in diagnosis.
Key Words: Multiple myeloma, pleural effusion.
Yazışma Adresi (Address for Correspondence):
Dr. Emin MADEN,
Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi,
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
Meram 42060 KONYA - TURKEY
e-mail: eminmaden@yahoo.com
[ PDF ]
<< Geri Yazdır