Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Kamyon sürücülerinde trafik kazası ve uyku apne sendromu semptomları arasındaki ilişki
Fatma FİDAN, Mehmet ÜNLÜ, Murat SEZER, Ziya KARA

Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Afyon.
ÖZET
Obstrüktif uyku apne sendromu (OUAS) olarak bilinen hastalık gündüz aşırı uyku eğilimine yol açar. Direksiyon başında uyuklama ve gündüz aşırı uyku eğilimi, sıklıkla boş yolda, uzun yolculuklarda, az motor aktivite gerektiren sürüşlerde gözlenir ve trafik kazalarına yol açabilir. Bu nedenle çalışmamızda uzun yol sürücülüğü yapan kamyon şoförlerinde uyku apne sendromu semptomlarının sıklığının belirlenmesi ve trafik kazasıyla ilişkisinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Sürücülerle yüz yüze görüşülerek demografik özellikleri, sağlık durumları, uyku apne sendromu semptomları, yaptıkları trafik kazalarına ilişkin bilgilerin değerlendirildiği anket formu dolduruldu. Çalışmaya tamamı erkek, uzun yol sürücülüğü yapan 316 kamyon şoförü alındı. OUAS majör semptomlarından horlama %52.8, gündüz aşırı uyku hali %25.6, tanıklı apne %9.8, üç semptomun birlikte olması %2.8 sıklığında saptandı. Üç yüz on altı şoförün 94 (%29.7)'ü trafik kazası yaptığını bildirdi. Kazaların 28 (%29.8)'inde can kaybı vardı. Kaza yapanların 19 (%20.2)'u uyuma sonucu kaza yaptığını ifade etti. Horlama semptomu uyuma sonucu kaza yapanlarda %78.9, diğer nedenlerle kaza yapanlarda %51.5 sıklığında idi ve gruplar arasında anlamlı farklılık vardı. Kaza yapan sürücülerde, kaza yapmayanlara göre boyun çevresi ve şoförlük süresi anlamlı olarak daha fazla idi. Aynı zamanda boyun çevresi ≥ 42 cm, beden kitle indeksi ≥ 30 ve kaza sayısı iki ve üzerinde olanlarda horlama anlamlı olarak daha fazla saptandı. Sonuç olarak uyku apne sendromu risk faktörleri ve semptomları sürücülerde yaygın olarak bulunmaktadır ve trafik kazası riskini arttırmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Kamyon şoförü, obstrüktif uyku apne sendromu (OUAS), horlama.
SUMMARY
Relation between traffic accidents and sleep apnea syndrome in truck drivers
Fatma FİDAN, Mehmet ÜNLÜ, Murat SEZER, Ziya KARA

Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Afyon Kocatepe University, Afyon, Turkey.
Obstructive sleep apnea syndrome (OSAS) is a disorder that causes excessive daytime sleepiness. Falling asleep while driving most often occurs during driving on empty roads, long distance drives, drives those requiring low motor activity, and causes traffic accidents. We aimed to investigate the frequency of OSAS in long distance truck drivers and to evaluate the relation between OSAS and traffic accidents. A questionnaire containing demographic features, health statuses, OSAS symptoms of truck drivers and information about their accidents was filled with face to face interview. Three hundred and sixteen, male, long distance truck drivers were accepted to the study. Of the major symptoms of OSAS, snoring in 52.8%, excessive daytime sleepiness in 25.6%, witnessed apnea in 9.8%, all three symptoms in 2.8% of the drivers was determined. Ninety four of 316 (29.7%) drivers stated that they had traffic accidents. Twenty eight (29.8%) of those accidents caused loss of life. Nineteen (20.2%) drivers with accidents stated that the cause of the accident was falling asleep while driving. Snoring was present in 78.9% of those who had accidents due to sleeping, whereas in 51.5% of those who had accidents with other causes. Neck circumference and years of driving were significantly higher in drivers with accidents than those without. Snoring was significantly higher in those with a neck circumference ≥ 42 cm, body mass index ≥ 30 and number of accidents ≥ 2. As a conclusion, OSAS risk factors and symptoms are commonly present in truck drivers and increases the risk for traffic accidents.
Key Words: Truck driver, obstructive sleep apnea syndrome (OSAS), snoring.
Yazışma Adresi (Address for Correspondence):
Dr. Fatma FİDAN,
Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Ahmet Necdet Sezer Araştırma ve
Uygulama Hastanesi,
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
03100 AFYON - TURKEY
e-mail: drffidan@yahoo.com
[ PDF ]
<< Geri Yazdır