Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Spirometry in patients with clinical and subclinical hypothyroidism
Gülfidan ÇAKMAK1, Tayyibe SALER1, Zuhal Aydan SAĞLAM1, Mustafa YENİGÜN1, Tunçalp DEMİR2

1 Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 4. İç Hastalıkları Kliniği,
2 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul.
ÖZET
Klinik hipotiroidizmde akciğer fonksiyonlarının etkilendiği bilinmektedir. Subklinik hipotiroidizmde akciğer fonksiyonlarının etkilenip etkilenmediğini tespit etmek amacıyla bireylere her yerde yapılabilen, basit ve ucuz bir yöntem olan spirometri uygulandı. Yeni tanı konmuş 87 klinik hipotiroidi ve 120 subklinik hipotiroidi hastası ile 60 sağlıklı birey çalışmaya alındı. Katılımcıların tümünden fT3, fT4, TSH istendi ve basit spirometri uygulandı. Subklinik hipotiroidi grubu ile klinik hipotiroidi grubu kontrol grubu ile karşılaştırıldığında spirometrik parametreler açısından aralarında anlamlı fark vardı. Subklinik ve klinik hipotiroidi grupları karşılaştırıldığında tüm spirometrik parametreler subklinik hipotiroidi grubunda hafifçe yüksekti ancak aralarında anlamlı fark yoktu (p> 0.05). Subklinik hipotiroidizmde akciğer fonksiyonlarının etkilendiğini söyleyebiliriz. Bu nedenle subklinik hipotiroidisi olan bireylere spirometrik inceleme yapılmasını, subklinik hipotiroidi açısından riskli olabilecek gruplarda toplum taramalarının uygun olabileceği kanısındayız.
Anahtar Kelimeler: Subklinik hipotiroidizm, klinik hipotiroidizm, spirometri.
SUMMARY
Spirometry in patients with clinical and subclinical hypothyroidism
Gülfidan ÇAKMAK1, Tayyibe SALER1, Zuhal Aydan SAĞLAM1, Mustafa YENİGÜN1, Tunçalp DEMİR2

1 Department of 4th Internal Medicine, Haseki Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey,
2 Department of Chest Diseases, Cerrahpaşa Faculty of Medicine, İstanbul University, İstanbul, Turkey.
It is well known that respiratory functions are effected at clinical hypothyroidism. Simple spirometry which is a cheap and simple method is performed to the patients with subclinical hypothyroidism in order to determine if respiratory functions are effected or not. Recently diagnosed 87 patients with clinical hypothyroidism, 120 patients with subclinical hypothyroidism and 60 healthy subjects were enrolled in the study. Serum plasma levels of fT3, fT4 and TSH were measured and spirometry test is performed to healthy subjects and patients with clinical and subclinical hypothyroidism. There was a significant difference when groups with subclinical and clinical hypothyroidism are compared with control group. The comparison of subclinical and clinical hypothyroidism revealed a slight elevation at all of the spirometric parameters in favor of subclinical hypothyroidism which did not reach statistical significance (p> 0.05). Respiratory functions may be effected in patients with subclinical hypothyroidism as it is with clinical hypothyroidism; therefore we think that recommend community screening for respiratory functions in patients who may be at risk of subclinical hypothyroidism may be helpful.
Key Words: Subclinical hypothyroidism, clinical hypothyroidism, spirometry.
Yazışma Adresi (Address for Correspondence):
Dr. Gülfidan ÇAKMAK,
Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi,
4. İç Hastalıkları Kliniği,
İSTANBUL - TURKEY
e-mail: gulfidan70@gmail.com
[ PDF ]
<< Geri Yazdır