Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Rutin toraks BT incelemesinde süperior perikardiyal boşluk posterior bölümünün görülebilirliği
Can Zafer KARAMAN, Füsun TAŞKIN, Burak ÇİLDAĞ, Alparslan ÜNSAL

Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Aydın.
ÖZET
Bu çalışmanın amacı; rutin spiral toraks bilgisayarlı tomografi (BT) incelemesinde süperior perikardiyal boşluğun posterior bölümünün görülebilirliğini, boyut ve şeklini değerlendirmektir. Retrospektif olarak yapılan bu çalışmada 180 hastanın kontrastlı rutin toraks BT görüntüleri değerlendirildi. Tomografi arşivinden hasta görüntüleri bulunarak, BT çalışma istasyonunda (advantage Windows), sabit mediasten penceresinde (pencere düzeyi: 50 HU, pencere genişliği: 350 HU) süperior perikardiyal boşluk değerlendirildi. Çıkan aortanın arkasında, duvarı olmayan, keskin kenarlı ve su dansitesinde anatomik oluşum, süperior perikardiyal boşluk olarak tanımlandı. Boşluğun şekli (lineer, yarım ay, yarım daire, amorf) ve derinliği kaydedildi. Ayrıca, perikard kalınlığı ve mediastinal büyük damar çapları ölçülüp kaydedildi. Boşluğun görülebilirliği, şekli ve derinliği ile hastanın yaşı, cinsiyeti, perikard kalınlığı ve torasik büyük damar çapları arasında istatistiksel anlamlı ilişki olup olmadığı araştırıldı. Toplam 180 olgunun 174 (%96)'ünde süperior perikardiyal boşluğun arka bölümü ayırt edildi. Yetmiş dokuz (%45)'u yarım daire, 47 (%27)'si lineer, 39 (%23)'u amorf ve 9 (%5)'u yarım ay şeklindeydi. Ortalama boşluk derinliği 6 ± 3.5 mm idi. Çıkan aorta, inen aorta, ana pulmoner arter, sağ ve sol pulmoner arter için ortalama çaplar sırasıyla 33.6 ± 5 mm, 25.7 ± 3.7 mm, 23.2 ± 2.6 mm, 19.2 ± 2.6 mm ve 19.3 ± 2.6 mm idi. Boşluğun görülebilirliği, şekli ve derinliğiyle cinsiyet, yaş, perikard kalınlığı ve torasik büyük damar çapları arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptanmadı. Süperior perikardiyal boşluğun arka parçası olguların büyük bir kısmında görülebilir. Kişisel farklılıklar boşluğun görülebilirliğini etkileyebilir.
Anahtar Kelimeler: Bilgisayarlı tomografi, perikard, perikardiyal sinüs, normal varyant.
SUMMARY
The detectability of posterior portion of superior pericardial recess on routine chest CT
Can Zafer KARAMAN, Füsun TAŞKIN, Burak ÇİLDAĞ, Alparslan ÜNSAL

Department of Radiology, Faculty of Medicine, Adnan Menderes University, Aydın, Turkey.
The aim of this study was to search for the conspicuity, shape and size of posterior portion of superior pericardial recess (SPR) on routine spiral chest computed tomography (CT). Chest CTs of 180 consecutive patients were reviewed for the presence of the posterior portion of SPR, retrospectively. All images were reevaluated on a workstation by two radiologists in consensus with a constant window setting (window level 50 HU, window width 350 HU). Uniform, sharply outlined structure of near water density, without walls and rims in the posterior aspect of the ascending aorta was defined as posterior portion of the SPR. Identifiable recesses were classified as linear, crescentic, semicircle and amorphous in appearance. The depth of the recess was measured. Pericardial thickness, diameters of ascending and descending aorta, and pulmonary artery and its major branches were noted. Statistical analyses were performed to scrutinize any relationship between the presence of the recess, its shape, depth, gender, pericardial thickness and diameters of thorasic vessels. The recess was identified in 174 (96%) patients. Seventy-nine (45%) recesses were semicircular, 47 (27%) linear, 39 (23%) amorphous and 9 (5%) crescentic. The mean depth was 6 ± 3.5 mm. The mean diameter of ascending, descending aorta, and pulmonary artery and its main branches were 33.6 ± 5 mm, 25.7 ± 3.7 mm, 23.2 ± 2.6 mm, 19.2 ± 2.6 mm, and 19.3 ± 2.6 mm, respectively. The mean pericardial thickness was 2.7 ± 0.6 mm. The shape and depth of the recess did not correlate with age, gender, vascular diameters and pericardial thickness. The posterior portion of SPR may be encountered in the majority of patients. Conspicuity of the recess may be due to individual variability.
Key Words: Computed tomography, pericardium, pericardial sinus, normal variant.
Yazışma Adresi (Address for Correspondence):
Dr. Can Zafer KARAMAN,
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Radyoloji Anabilim Dalı, AYDIN - TURKEY
e-mail: zkaraman@adu.edu.tr
[ PDF ]
<< Geri Yazdır