Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Akut bronşiyolit tedavisinde yeni yaklaşımlar
Nilgün E. ATAY1, İbrahim Etem PİŞKİN2

1 Dr. Sami Ulus Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Araştırma ve Eğitim Hastanesi, Ankara,
2 Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Zonguldak.
ÖZET
Akut viral bronşiyolit iki yaş altı çocuklarda en sık görülen alt solunum yolu infeksiyonu olup, altı aydan küçük çocuklarda hastaneye yatırılma nedenlerinin başında gelmektedir. Bu yaygın hastalığın tedavisinde dünyaca kabul edilen en iyi yaklaşım hava yolu bakımı, yeterli hidrasyonun sağlanması ve oksijenasyonla sınırlıdır. Tedavide bronkodilatörler, epinefrin ve steroidlerin kullanımı konusunda akıl karıştırıcı sonuçlar ve yaklaşımlar mevcuttur. Ülkemizde de tedavisi konusunda tam bir uzlaşma sağlanamamıştır. Bu yazıda, akut bronşiyolitte tedavi yaklaşımları son çalışmaların ışığında gözden geçirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Bronşiyolit, tedavi.
SUMMARY
Current treatment of acute bronchiolitis
Nilgün E. ATAY1, İbrahim Etem PİŞKİN2

1 Dr. Sami Ulus Children's Health and Disease Education and Research Hospital, Ankara, Turkey,
2 Department of Children's Health and Disease, Faculty of Medicine, Zonguldak Karaelmas
  University, Zonguldak, Turkey.
The most common lower repiratory tract infection in infants younger than two years is acute viral bronchiolitis that is leading cause of hospitalisation under six months of age. Little worldwide consensus exists about the best management strategies for this common disease are caring airway, maintenance of adequate hydration and oxygenation. Managements and the results in the use of bronchodilators, epinephrine and corticosteroids for bronchiolitis are conflicting. There is considerable controversy regarding ıts management in our country too. Here we review the treatment of acute bronchiolitis with the guidance of the recent literature.
Key Words: Bronchiolitis, treatment.
Yazışma Adresi (Address for Correspondence):
Dr. Nilgün E. ATAY,
Dr. Sami Ulus Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları Araştırma ve Eğitim Hastanesi,
ANKARA - TURKEY
e-mail: nilzeyno@yahoo.com
[ PDF ]
<< Geri Yazdır