Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Ulusal verilerle toplum kökenli pnömoniler
Tevfik ÖZLÜ, Yılmaz BÜLBÜL, Savaş ÖZSU

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Trabzon.
ÖZET
Bu makalede, erişkin popülasyonda toplum kökenli pnömoni (TKP) ile ilgili ulusal durumun saptanması amacıyla, Türkiye'de gerçekleştirilen çalışmalar gözden geçirilmiştir. Derleme veya olgu sunumu şeklindeki yayınlar hariç tutularak, ulusal ve uluslararası dergilerde basılan veya kongrelerde sunulan, 1991 yılından itibaren günümüze kadar yayınlanan 54 klinik çalışma irdelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Toplum kökenli pnömoni, etyoloji, tanı, tedavi, Türk popülasyonu.
SUMMARY
Community-acquired pneumonia based on the Turkish national data
Tevfik ÖZLÜ, Yılmaz BÜLBÜL, Savaş ÖZSU

Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Karadeniz Technical University, Trabzon, Turkey.
In this manuscript, we evaluated studies performed in Turkey to determine national status about community-acquired pneumoniae (CAP) in adult population. Fifty four clinical studies, published in national or international journals, or abstracts presented in congresses from 1991 to nowadays, excluding reviews or case studies were examined.
Key Words: Community-acquired pneumoniae, etiology, diagnosis, treatment, Turkish population.
Yazışma Adresi (Address for Correspondence):
Dr. Tevfik ÖZLÜ,
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
61080, TRABZON - TURKEY
e-mail: ozlutevfik@yahoo.com

[ PDF ]
<< Geri Yazdır