Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Uzun süreli inhale ve intranazal kortikosteroid kullanan bir hastada aseptik femur başı nekrozu
Kiriakos KARKOULIAS, Nikos CHAROKOPOS, Alexander KAPARIANOS, Fotis SAMPSONAS,
Maria TSIAMITA, Kostas SPIROPOULOS

Division of Pneumology, Department of Internal Medicine, University Hospital of Patras, Patras, Yunanistan.
ÖZET
Aseptik (avasküler) femur başı nekrozu erişkinlerde farklı hastalıklarla ilişkilidir. Aynı zamanda sistemik kortikosteroid tedavinin olası bir komplikasyonu olarak bilinir. Astımın uzun süreli tedavisinde inhale steroidler ilk basamak antiinflamatuvar tedavidir. Astımın inhale steroidlerle uzun süreli tedavisinde hem sistemik hem de topikal yan etkileri olabildiği dikkate alınmalıdır. En önemli olası sistemik etkileri adrenal yetmezliği, büyüme geriliği, glokom ve osteoporozdur. Flutikazon propionat diğer inhale steroidlere oranla daha az yan etkisi olduğu düşüncesiyle solunum semptomlarını kontrol etmek için yüksek dozlarda yazılabilir. Çalışmalar beklametazon veya budesonide göre oral absorbsiyonun sınırlı olması ve karaciğerden ilk geçiş etkisine bağlı olarak daha düşük sistemik biyogeçerliliğinin olması nedeniyle daha güvenilir olduğunu göstermiştir. Buna rağmen büyüme geriliği ve semptomatik adrenal baskılanması yüksek doz flutikazon alan çocuklarda bildirilmiştir. Uzun süreli inhale flutikazon ile birlikte intranazal triamsinolon asetonid kullanımına bağlı gelişen nadir bir femur başı avasküler nekrozu olgusunu bildiriyoruz.
Anahtar Kelimeler: Aseptik nekroz, kortikosteroidler, femur başı.
SUMMARY
Aseptic femoral head necrosis in a patient receiving long term courses of inhaled and intranasal corticosteroids
Kiriakos KARKOULIAS, Nikos CHAROKOPOS, Alexander KAPARIANOS, Fotis SAMPSONAS,
Maria TSIAMITA, Kostas SPIROPOULOS

Division of Pneumology, Department of Internal Medicine, University Hospital of Patras, Patras, Greece.
Aseptic (avascular) necrosis of the femoral head in adults has been associated with a variety of disease entities. It is also recognized as a potential complication of systemic corticosteroid therapy. Inhaled corticosteroids are the first line anti-inflammatory agents for the long term treatment of asthma. However, long term treatment of asthma with inhaled corticosteroids has been accompanied by concern about both systemic and topical side effects. The most worrying potential systemic effects are adrenal insufficiency, growth suppression, glaucoma and osteoporosis. Fluticasone proprionate may be prescribed at higher doses to relieve respiratory symptoms in the belief that it generates fewer side effects than other inhaled steroids. Studies have shown that fluticasone is safer than beclomethasone or budesonide, with limited oral absorption and extensive hepatic first pass metabolism leading to a lower systemic bioavailability. However growth retardation and asymptomatic adrenal suppression in children receiving high-dose fluticasone have been reported. We report a rare case of avascular osteonecrosis of the femoral head associated with the use of long term inhaled fluticasone propionate along with the intranasal application of triamcinolone acetonide.
Key Words: Aseptic necrosis, corticosteroids, femoral head.
Yazışma Adresi (Address for Correspondence):
Kostas SPIROPOULOS, MD,
University Hospital of Patras,
Rion-Patras 26500 Patras - Greece
e-mail: k-spiropoulos@hotmail.com
[ PDF ]
<< Geri Yazdır