Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Solunum hastalığı olanlarda eşlik eden hastalıklar
Kouji KANEMOTO1, Hiroaki SATOH2, Hiroichi ISHIKAWA1, Masaaki SUMI3, Morio OHTSUKA2

1 Division of Respiratory Medicine, Tsukuba Medical Center Hospital, Tsukuba, Japonya,
2 Division of Respiratory Medicine, Institute of Clinical Medicine, University of Tsukuba, Tsukuba, Japonya,
3 Division of Respiratory Medicine, Kensei General Hospital, Japonya.
ÖZET
İlerleyen yaşla birlikte daha fazla sayıda hastaya bir veya daha fazla ciddi hastalık tanısı konulacaktır. Bu çalışma solunum sistemi hastalığı olan hastalarda eşlik eden hastalık sıklığının değerlendirilmesi, yaşlı ve daha genç hastalardaki eşlik eden hastalık sıklığını karşılaştırmak üzere yapıldı. Japonya'da Ocak 1990-Mart 2005 tarihleri arasında üç hastaneye başvuran 2764 hastanın dosya incelemesi yapıldı. Solunum hastalığı olan 2764 hastanın %69.5'inde eşlik eden hastalık saptandı. Yetmiş yaş ve üstünde olan 1150 hastanın %83.9'unda ek hastalık vardı. Solunum sistemi hastalığı olan hastalarda eşlik eden hastalık prevalansının açıkça arttığı (p= 0.0001), en fazla artışın 50 yaş sonrasında ortaya çıktığı bulundu. Solunum sistemi hastalığı olanlarda artan yaşla birlikte Charlson indeksi yüksekti (p= 0.0001). Hem yaşlı (≥ 70 yaş) hem de genç (< 70 yaş) gruptaki hastalarda, eşlik eden hastalıkların tanısal prosedür seçimini etkilemediği belirlendi. Malignite dışı solunum hastalığı olanlarda ek hastalık varlığı tedavi kararını etkilememekle beraber malignitesi olan yaşlı hastalarda ek hastalık olmasının standart tedavi kararını olumsuz olarak etkilediği saptandı. Klinik araştırma sadece eşlik eden hastalığı olmayan yaşlı hastalarda uygun tedavileri değil ayrıca ek hastalığı olanları da kapsamalıdır. Ek hastalıkların farkında olunması özel ve dikkatli bakım gerektiren solunum hastalığı olan geniş bir yaşlı hasta grubunda uygun desteğin planlanmasına ve yeterli tedavi uygulanmasını sağlayacaktır.
Anahtar Kelimeler: Eşlik eden hastalık, solunum hastalığı, tanı, tedavi, akciğer kanseri, kronik obstrüktif akciğer hastalığı.
SUMMARY
Co-morbid illnesses in patients with respiratory disease
Kouji KANEMOTO1, Hiroaki SATOH2, Hiroichi ISHIKAWA1, Masaaki SUMI3, Morio OHTSUKA2

1 Division of Respiratory Medicine, Tsukuba Medical Center Hospital, Tsukuba, Japan,
2 Division of Respiratory Medicine, Institute of Clinical Medicine, University of Tsukuba, Tsukuba, Japan,
3 Division of Respiratory Medicine, Kensei General Hospital, Japan.
With the rising age, more patients will be diagnosed with one or more other serious illnesses. This study was undertaken to evaluate the frequency of co-morbid illnesses in patients with respiratory diseases, and to compare the frequency between the elderly and the younger patients. We performed chart review of 2764 patients with respiratory disease who admitted in three hospitals in Japan between January 1990 and March 2005. Co-morbid illnesses were observed in 69.5% of 2764 patients with respiratory disease. In 1150 patients 70 years or older, 83.9% of them had co-morbid illnesses. The prevalence of co-morbid illnesses in patients with respiratory disease clearly rose with increasing age (p= 0.0001), the largest increase occurring after the age of 50. Charlson index in patients with respiratory disease clearly rose with increasing age (p= 0.0001). In both elderly (≥ 70 years) or younger (< 70 years) groups of patients, co-morbid illnesses did not influence on the choice of diagnostic procedure. Although the presence of co-morbid illnesses in our patients with non-malignant respiratory disease did not influence on the choice of treatment, however, the presence of co-morbid illnesses in elderly patients with malignant respiratory disease apparently discouraged the choice of standard therapy. Clinical research should address appropriate therapies not only for the elderly patients without co-morbid illness but also for those with co-morbid illnesses. Being aware of the co-morbid illnesses will allow improved management and the planning of appropriate support to a wide range of elderly patients with respiratory disease with important and peculiar needs for care.
Key Words: Co-morbid illness, respiratory disease, diagnosis, therapy, lung cancer, chronic obstructive pulmonary disease.
Yazışma Adresi (Address for Correspondence):
Hiroaki Satoh, MD,
Division of Respiratory Medicine,
Institute of Clinical Medicine,
University of Tsukuba, Tsukuba-City,
Ibaraki, 305-8575, Japan
e-mail: hirosato@md.tsukuba.ac.jp
[ PDF ]
<< Geri Yazdır