Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Kuş besleyicisi hastalığı (iki olgu nedeniyle)
Sinem GÜNGÖR, Sevinç BİLGİN, Belma AKBABA, Murat YALÇINSOY, Esen AKKAYA

Süreyyapaşa Göğüs ve Kalp Damar Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul.
ÖZET
Kuş besleyicisi hastalığı (KBH), kuşa ait organik etkenlere karşı gelişen bir hipersensitivite pnömonisidir. Kliniğimize nefes darlığı, ateş ve kilo kaybı şikayetleri ile başvuran iki olgu (25 yaşında erkek, 43 yaşında kadın) öykülerinde güvercinle temas bulunması üzerine (birinci hasta iş yerinde, ikinci hasta evinde) KBH yönünden araştırıldı. Solunum fonksiyon testleri (SFT) sırasıyla restriktif patern DLCO %49 ve obstrüktif patern DLCO %33 olarak bulundu. İki olguda da toraksın yüksek rezolüsyonlu bilgisayarlı tomografisi (YRBT)'nde nodüler infiltrasyonlar mevcuttu. Bu bulgularla hastalık öyküsü dikkate alındığında KBH tanısı konuldu. Güvercinle temas kesildiğinde birinci olgu ilaçsız düzelirken, ikinci olguya önce inhale kortikosteroid, sonra sistemik kortikosteroid tedavisi verildi. Sonuç olarak, nadir görülen KBH tanı aşamasında hatırlanır, dikkatli çevresel maruziyet araştırılırsa tanı ve tedavisi mümkündür.
Anahtar Kelimeler: Kuş besleyicisi hastalığı (KBH), interstisyel akciğer hastalığı, hipersensitivite pnömonisi.
SUMMARY
Bird fancier's lung disease (report of two cases)
Sinem GÜNGÖR, Sevinç BİLGİN, Belma AKBABA, Murat YALÇINSOY, Esen AKKAYA

Süreyyapaşa Chest Diseases and Chest Surgery Educational and Training Hospital, İstanbul, Turkey.
Bird fancier's lung disease (BFLD) is a hypersensitivity pneumonia which develops in response to organic bird products. Two patients (25 y/M, 43 y/F) were admitted to our clinic with complaints of dyspnea, fewer and weight loss, both had history of pigeon exposure and we investigated them for BFLD. First patient had restrictive pulmonary function tests with DLCO of 49%, and the second patient had obstructive pulmonary function tests with DLCO of 33%. HRCT of both patients revealed nodular infiltrations. With these findings and history of pigeon exposure (the first patient at his job, the second patient at home) the diagnosis of BFLD was established. First patient had complete remission after removal of pigeons from the environment. İnitial inhaled corticosteroid and later systemic corticosteroid therapy was given to second patient. In conclusion, if BFLD, a rare disease, is considered initially in the differential diagnosis and environmental exposure is evaluated, the diagnosis and treatment is possible.
Key Words: Bird fancier's lung disease, interstitial lung disease, hypersensitivity pneumonitis.
Yazışma Adresi (Address for Correspondence):
Dr. Sinem GÜNGÖR,
Süreyyapaşa Göğüs ve Kalp Damar Hastalıkları
Eğitim ve Araştırma Hastanesi,
Maltepe, İSTANBUL - TURKEY
e-mail: sinematikgungor@yahoo.com
[ PDF ]
<< Geri Yazdır