Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Çocuktaki nadir bir kist hidatik prezentasyonu
Arzu BABAYİĞİT1, Duygu ÖLMEZ1, Nevin UZUNER1, Barış ERDUR2, Özkan KARAMAN1,
Oğuz ATEŞ3, Mustafa OLGUNER3, Feza AKGÜR3

1 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Allerji Bilim Dalı,
2 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı,
3 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, İzmir.
ÖZET
Kist hidatik dünyadaki en yaygın ve en ciddi sestod infeksiyonudur. Hidatik hastalığın en sık etkilediği organ karaciğer olup, bunu akciğerler izler. Olguların %5-13'ünde her iki organ da birlikte etkilenir. Böbrek tutulumu nadiren bildirilmiştir. Burada akciğer ve böbrekte hidatik kisti olan ve cerrahinin her iki organda da etkili olduğu bir olguyu sunduk. Bu olgunun nadir olmasının sebebi, karaciğer tutulmaksızın ender bir birliktelik gösterdiği bu organlarda kist gelişiminin görülmesidir.
Anahtar Kelimeler: Hidatik kist, çocuk, akciğer.
SUMMARY
A rare presentation of hydatid cyst in a child
Arzu BABAYİĞİT1, Duygu ÖLMEZ1, Nevin UZUNER1, Barış ERDUR2, Özkan KARAMAN1,
Oğuz ATEŞ3, Mustafa OLGUNER3, Feza AKGÜR3

1 Department of Children's Allergy, Faculty of Medicine, Dokuz Eylül University, İzmir, Turkey,
2 Department of Children's Health and Diseases, Faculty of Medicine, Dokuz Eylül University,
İzmir, Turkey,
3 Department of Children's Surgery, Faculty of Medicine, Dokuz Eylül University, İzmir, Turkey.
Cyst hydatid is the most widespread, serious cestode infection in the world. The most common organ affected by hydatid disease is the liver followed by the lungs and the two organs are affected simultaneously in about 5-13% of cases. The involvement of kidneys are rarely reported. Here we reported a patient with hydatid cysts in lung and kidney which the surgery was effective for both organs. The rarity of this case is the unusual combination of the cyst development in these organs without the involvement of liver.
Key Words: Hydatid cyst, child, lung.
Yazışma Adresi (Address for Correspondence):
Dr. Duygu ÖLMEZ,
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Çocuk Allerji Bilim Dalı, İnciraltı
35340 İZMİR - TURKEY
e-mail: duygu74olmez@yahoo.com
[ PDF ]
<< Geri Yazdır