Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Dinamik trakeal stent yutulması: Olağan dışı bir komplikasyon
Serkan ENÖN, Ayten KAYI CANGIR, İlker ÖKTEN

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara.
ÖZET
Skatrisyel trakea stenozları; entübasyon, trakeotomi ya da trakea cerrahisi sonrası iyatrojenik hasarlara bağlı olarak gelişir. Trakea stenozlarının tedavisinde, silikon ve genişleyebilen metal stentler kullanılarak hava yolu sağlamada ilerlemeler sağlanmıştır. Günümüzde trakeal stenozların tedavisinde dinamik trakeal stentler yaygın olarak kullanılmaktadır. Bununla birlikte hava yolu stentlerinde; mukostaz, granülasyon dokusu oluşumu, infeksiyon ve migrasyon olmak üzere dört ana sorun mevcuttur. Trakeal stentlerin olağan dışı bir komplikasyonu olarak, dinamik stent yutulması olgusu sunulmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Trakea stenozu, dinamik stent, komplikasyon.
SUMMARY
Swallowing of a dynamic tracheal stent: An unusual complication
Serkan ENÖN, Ayten KAYI CANGIR, İlker ÖKTEN

Department of Chest Surgery, Faculty of Medicine, Ankara University, Ankara, Turkey.
Cicatricial tracheal stenoses are mainly related to iatrogenic injury as postintubation, posttracheotomy or postoperative. Advances in airway prosthetics have provided a variety of silicone stents and expandable metal stents as a therapeutic option for tracheal stenoses. Nowadays, dynamic tracheal stents are performed prevalently for the treatment of tracheal stenosis. Four major problems are currently associated with airway stents: Mucostasis, formation of granulation tissue, infection and migration. In this report, we present a case of swallowing a tracheal dynamic stent as an unusual complication of tracheal stents.
Key Words: Tracheal stenosis, dynamic stent, complication.
Yazışma Adresi (Address for Correspondence):
Dr. Serkan ENÖN,
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi,
İbn-i Sina Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı,
Sıhhiye 06100 ANKARA - TURKEY
e-mail: enon@medicine.ankara.edu.tr
[ PDF ]
<< Geri Yazdır