Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Akciğer lob torsiyonu için yeni bir noninvaziv tanısal metod: Pulmoner BT anjiyografi
Serkan ENÖN1, Ulaş KUMBASAR2, Ayten KAYI CANGIR1, Çetin ATASOY3, Şevket KAVUKÇU1

1 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara,
2 İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü, Kalp-Damar Cerrahisi Bölümü, İstanbul,
3 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Ankara.
ÖZET
Lobektomi sonrası kalan lobun torsiyonu, tanısı zor, hemorajik infarktüs ve fatal gangrenle sonuçlanabilecek nadir bir durumdur. Bronşektazi nedeniyle orta lob rezeksiyonu sonrası üst lob torsiyonu olan ve noninvaziv pulmoner bilgisayarlı tomografi (BT) anjiyografi ile tanı konulan bir olguyu sunmaktayız. Olguya retorakotomi ile üst lobektomi uygulandı. İki yıllık izlem sonunda hasta asemptomatikti. Bronkoskopinin tanıda değeri yüksek olsa da, BT anjiyografi kesin tanının doğrulanması için efektif noninvaziv bir metottur. Yüksek klinik şüphe, erken tanı ve agresif tedavi sağkalımı arttırır.
Anahtar Kelimeler: Lob torsiyonu, BT anjiyografi, cerrahi.
SUMMARY
A new non-invasive diagnostic method for lung lobe torsion: Pulmonary CT angiography
Serkan ENÖN1, Ulaş KUMBASAR2, Ayten KAYI CANGIR1, Çetin ATASOY3, Şevket KAVUKÇU1

1 Department of Thoracic Surgery, Ankara University, Ankara, Turkey,
2 Department of Cardiac-vascular Surgery, İstanbul University Cardiology Institute, İstanbul, Turkey,
3 Department of Radiology, Ankara University, Ankara, Turkey.
Torsion of the remaining lung lobe after lobectomy is an uncommon event which is difficult to diagnose and may result in hemorrhagic infarction and fatal gangrene. We report a case of right upper lobe torsion after middle lobe resection for bronchiectasis, diagnosed with noninvasive pulmonary computerized tomography (CT) angiography. Rethoracotomy with an upper lobectomy was performed. She was asymptomatic at the two-year follow-up. Although the bronchoscopy has a great value in the diagnosis, CT angiography is an effective noninvasive method for confirming the correct diagnosis. A high index of clinical suspicion, early diagnosis and aggressive management may improve survival.
Key Words: Lobe torsion, CT angiography, surgery.
Yazışma Adresi (Address for Correspondence):
Dr. Serkan ENÖN,
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi,
İbn-i Sina Hastanesi,
Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı,
Sıhhiye 06100 ANKARA - TURKEY
e-mail: enon@medicine.ankara.edu.tr
[ PDF ]
<< Geri Yazdır