Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Periferal intrapulmoner lipom: Bir olgu sunumu ve literatürün yeniden gözden geçirilmesi
Kısmet CİVİ1, Evrim ÇİFTÇİ2, Esra GÜRLEK OLGUN2, Sinan ERGİNEL3, Ragıp ÖZKAN4,
Muzaffer METİNTAŞ3

1 Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Eskişehir,
2 Dumlupınar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Kütahya,
3 Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
4 Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Eskişehir.
ÖZET
Lipomlar sık benign tümörlerdir, fakat intratorasik lipomlar nadirdir. Periferal akciğer lipomları ise oldukça nadirdir. Daha önceden literatürde sekiz olgu bildirilmiştir. Biz, 54 yaşındaki kadın hastada sol akciğer periferal alt kısmından köken alan bir lipom olgusunu sunduk. Makroskobik olarak tümöral doku iyi sınırlı, ince kapsüllü, yuvarlak soluk sarı kitleydi. Sol akciğere wedge rezeksiyon yapıldı ve mikroskobik bulgular akciğer lipomu ile uyumluydu. Makalemizde bu nadir neoplazmın makroskobik ve mikroskobik özellikleri, tedavi ve ayırıcı tanısı tartışıldı.
Anahtar Kelimeler: Periferal, lipom, akciğer.
SUMMARY
Peripheral intrapulmonary lipoma: A case report and review of the literature
Kısmet CİVİ1, Evrim ÇİFTÇİ2, Esra GÜRLEK OLGUN2, Sinan ERGİNEL3, Ragıp ÖZKAN4,
Muzaffer METİNTAŞ3

1 Department of Pathology, Faculty of Medicine, Osmangazi University, Eskişehir, Turkey,
2 Department of Pathology, Faculty of Medicine, Dumlupınar University, Kütahya, Turkey,
3 Department of Chest Disease, Faculty of Medicine, Osmangazi University, Eskişehir, Turkey,
4 Department of Radiology, Faculty of Medicine, Osmangazi University, Eskişehir, Turkey.
Lipomas are common benign tumours, but intrathoracic lipomas are rare and peripheral lung lipomas are exceptionally rare. Eight cases have been described in the world literature. We report a case of lipoma arising in the periphery of the left lower lung in a 54-year old woman. Grossly, it was presented as a well- circumscribed, thinly encapsulated, rounded, pale yellow mass. A wedge resection was done of the left lung and the microscopic findings revealed lipoma of the lung. The present paper recapitulates the macroscopic and microscopic features, the treatment and the differantial diagnosis of this rare neoplasm.
Key Words: Peripheral, lipoma, lung.
Yazışma Adresi (Address for Correspondence):
Dr. Kısmet CİVİ,
Akarbaşı Mahallesi Arısoy Sokak
Ayşeana Sitesi No: 19 B Blok D: 8,
ESKİŞEHİR - TURKEY
e-mail: kismetcivi@yahoo.com
[ PDF ]
<< Geri Yazdır