Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Diyafragmatik disfonksiyona bağlı akut solunum yetmezliği gelişen multisistem atrofi olgusu
Nurdan KÖKTÜRK1, Gül GÜRSEL1, Reha KURUOĞLU2, Firdes KERVAN1, Ali İhsan BAYSAL2

1 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
2 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Ankara.
ÖZET
Uykuyla ilişkili solunumsal disfonksiyon ve vokal kord paralizisi multisistem atrofi (MSA)'deki solunum yetmezliğinden sorumlu temel faktörlerdir. Biz başlangıçta alveoler hipoventilasyonla karakterize olan ve solunum yetmezliği gelişen, sonuçta MSA tanısı alan bir olguyu bildirdik. Bu olguda solunum yetmezliğinin olası nedeni solunum kas güçsüzlüğüydü. Bu olgu ile nedeni açıklanamayan hiperkapnik solunum yetmezliğinin ayırıcı tanısında MSA'nın göz önünde bulundurulması gerektiği vurgulanmak istendi.
Anahtar Kelimeler: Multisistem atrofi, solunum yetmezliği.
SUMMARY
Multiple system atrophy presenting with acute respiratory failure due to diaphragmatic dysfunction
Nurdan KÖKTÜRK1, Gül GÜRSEL1, Reha KURUOĞLU2, Firdes KERVAN1, Ali İhsan BAYSAL2

1 Department of Chest Disease, Faculty of Medicine, Gazi University, Ankara, Turkey,
2 Department of Neurology, Faculty of Medicine, Gazi University, Ankara, Turkey.
Sleep related respiratory dysfunction and vocal cord paralysis are considered to be the major factors responsible for respiratory failure in multiple system atrophy (MSA). We report a patient initially presenting with alveolar hypoventilation culminating in respiratory failure, ultimately diagnosed as MSA. No central sleep apnea or marked paralysis of the vocal cords was noted. The most likely cause for the respiratory failure was thought to be the weakness of respiratory musculature. This case emphasizes the need that MSA should be added to the differential diagnosis of unexplained hypercapnic respiratory failure.
Key Words: Multiple system atrophy, respiratory failure.
Yazışma Adresi (Address for Correspondence):
Dr. Nurdan KÖKTÜRK,
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
Beşevler, ANKARA - TURKEY
e-mail: nkokturk@gazi.edu.tr
[ PDF ]
<< Geri Yazdır