Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Nadir görülen bir yabancı cisim aspirasyonu
Pınar ÇELİK, Ece KAYA, Ayşın ŞAKAR, Arzu YORGANCIOĞLU

Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Manisa.
ÖZET
Trakeobronşiyal yabancı cisim aspirasyonları erişkinlerde çocuklara göre daha nadir görülür. Bu olgu sunumunda, trakeotomi kanülünün vidasını aspire eden ve yabancı cismin fiberoptik bronkoskopi (FOB) ile çıkarıldığı 76 yaşındaki bir kadın hasta sunulmuştur. Bu olgu bize, trakeotomili hastaların stoma bakımı konusunda iyi eğitilmelerinin gerektiğini göstermiştir. Distal hava yollarına aspire edilen yabancı cisimlerin çıkarılmasında FOB güvenle uygulanabilir.
Anahtar Kelimeler: Fiberoptik bronkoskopi, yabancı cisim aspirasyonu, trakeotomi.
SUMMARY
Unusual foreign body aspiration
Pınar ÇELİK, Ece KAYA, Ayşın ŞAKAR, Arzu YORGANCIOĞLU

Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Celal Bayar University, Manisa, Turkey.
Tracheobronchial foreign body aspiration in adults is rare when compared to children. In this case report, 76 years old female patient who aspirated a screw of tracheostomy canula which was taken out by fiberoptic bronchoscopy (FOB) was presented. This case showed us that education of patients about stoma care is important. The FOB can be used safely to get foreign body from distal airways.
Key Words: Fiberoptic bronchoscopy, foreign body aspiration, tracheostomy.
Yazışma Adresi (Address for Correspondence):
Dr. Ece KAYA,
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
MANİSA - TURKEY
e-mail: ekaya70@hotmail.com, ekaya70@gmail.com
[ PDF ]
<< Geri Yazdır