Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Klippel-Trenaunay-Weber sendromlu bir hastada pulmoner emboli
Ayşegül KARALEZLİ1, Seher SEVGİLİ1, Dilek ERNAM TURGUT2, Adnan HASANOĞLU3,
H. Canan HASANOĞLU1

1 Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Bölümü,
2 Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği,
3 Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Bölümü, Ankara.
ÖZET
Klippel-Trenaunay-Weber sendromu (KTWS) kapiller malformasyonlar, venöz lenfatik anomaliler, arteriyovenöz fistüller ve bunların yer aldığı kemik ve yumuşak dokuda hipertrofiyle karakterize konjenital bir hastalıktır. Bu çalışmada 25 yaşında, arteriyovenöz malformasyonlar nedeniyle birkaç defa cerrahi operasyon geçiren, ardından profilaktik heparin tedavisi almasına rağmen pulmoner emboli tanısı alan bir olgu sunuldu. KTWS olan hastalarda derin ven trombozu ve pulmoner emboli riskleri değerlendirildi ve hastalığın prognozunda erken tanının önemi vurgulandı.
Anahtar Kelimeler: Klippel-Trenaunay-Weber sendromu, derin ven trombozu, pulmoner emboli.
SUMMARY
Pulmonary embolism in a patient with Klippel-Trenaunay-Weber syndrome
Ayşegül KARALEZLİ1, Seher SEVGİLİ1, Dilek ERNAM TURGUT2, Adnan HASANOĞLU3,
H. Canan HASANOĞLU1

1 Department of Pulmonary Diseases, Ankara Atatürk Educational and Research Hospital, Ankara, Turkey,
2 Department of Pulmonary Diseases, Atatürk Chest Diseases and Chest Surgery Center, Ankara, Turkey,
3 Department of General Surgery, Ankara State Hospital, Ankara, Turkey.
Klippel-Trenaunay-Weber syndrome (KTWS) is a congenital disorder characterized by cutaneous capillary malformations, venous-lymphatic anomalies, hypertrophy of soft tissue and bone in the area of increased vascularity and arteriovenous fistulas with shunting. In this article we report the case of a 25 years old man with KTWS who had multiple surgical operations because of arteriovenous malformations. He admitted with pulmonary embolism attack to the hospital although he was taking prophylactic heparin treatment. We evaluate the risk of pulmonary embolism in patients with KTWS, being aware of the risk of deep venous thrombosis in progress of the disease and the importance of early diagnosis in prognosis.
Key Words: Klippel-Trenaunay-Weber syndrome, deep venous thrombosis, pulmonary embolism.
Yazışma Adresi (Address for Correspondence):
Dr. Seher SEVGİLİ,
Bağlar Caddesi Murat Mahallesi
Serhat Sokak Bayraktar Apartmanı No: 33/16
Büyükesat, ANKARA - TURKEY
e-mail: sevgiliseher@yahoo.com
[ PDF ]
<< Geri Yazdır