Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Fleksibl bronkoskopi ile elektrokoter yoluyla tedavi edilen endobronşiyal hamartom olgusu
Selda KAYA1, Ayşegül KARALEZLİ1, Erkan BALKAN2, Ece ÇAKIROĞLU3, H. Canan HASANOĞLU1

1 Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği,
2 Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi,
3 Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, Ankara.
ÖZET
Hamartom en sık görülen benign akciğer tümörüdür. Sıklıkla soliter nodül veya endobronşiyal lezyon olarak periferde parankimde görülür. Endobronşiyal formu hava yolu obstrüksiyonu, atelektazi ve tekrarlayan pnömoniye neden olur. Endobronşiyal hamartomlar cerrahi rezeksiyonla veya bronkoskopik olarak çıkarılabilir. Biz cerrahi rezeksiyon gerekmeden bronkoskopik elektrokoterle tedavi ettiğimiz endobronşiyal hamartom olgusunu sunuyoruz.
Anahtar Kelimeler: Hamartom, elektrokoter, bronkoskopi.
SUMMARY
Endobronchial hamartoma removed by flexible fiberoptic bronchoscopy via electrocautery
Selda KAYA1, Ayşegül KARALEZLİ1, Erkan BALKAN2, Ece ÇAKIROĞLU3, H. Canan HASANOĞLU1

1 Department of Pulmonary Medicine, Ankara Atatürk Training and Research Hospital, Ankara, Turkey,
2 Department of Thoracic Surgery,Ankara Atatürk Training and Research Hospital, Ankara, Turkey,
3 Department of Pathology, Ankara Atatürk Training and Research Hospital, Ankara, Turkey.
Hamartomas are the most common benign tumors of the lung. It is most common periferally in the parenchyma as solitary nodule or endobronchial lesion. Endobronchial form may cause obstruction of airway, atelectasis and recurrent pneumonia. Endobronchial hamartomas may be treated by surgical intervention or bronchoscopic excision (with rigid or flexible procedures). We are presenting a case of endobronchial hamartoma succesfully treated with bronchoscopic electrocautery without a need for surgical removal.
Key Words: Hamartoma, electrocautery, flexible fiberoptic bronchoscopy.
Yazışma Adresi (Address for Correspondence):
Dr. Selda KAYA,
Ankara Atatürk Eğitim ve
Araştırma Hastanesi,
Göğüs Hastalıkları Kliniği,
Bilkent, ANKARA - TURKEY
e-mail: seldakaya@turk.net
[ PDF ]
<< Geri Yazdır