Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Primer pulmoner lenfoma
Sibel ARINÇ, Adnan YILMAZ

Süreyyapaşa Göğüs ve Kalp Damar Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul.
ÖZET
Akciğeri etkileyen lenfoproliferatif hastalıklar oluştuğu zaman geniş bir klinik ve patolojik spektrumda karşımıza çıkmaktadır. Akciğerin primer Hodgkin ve non-Hodgkin lenfomaları nadirdir. Bu lenfomalar spesifik olmayan ve farklı klinik özellikler gösterdiğinden tanı ve tedavileri çok önemlidir. Bu çalışmada, primer pulmoner lenfoma (PPL)'da güncel yaklaşımlar sunulmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Lenfoma, akciğer.
SUMMARY
Primary pulmonary lymphoma
Sibel ARINÇ, Adnan YILMAZ

Sureyyapasa Chest Disease and Chest Surgery Educational and Training Hospital, İstanbul, Turkey.
Lymphoproliferative diseases affecting the lung occur over a broad clinical and pathologic spectrum. Primary Hodgkin and non-Hodgkin lymphoma of lung is a rare entity. Lymphomas generally affect lung secondarly. This lymphoma of lung occurs with non-specific clinical feature. The prognosis and treatment of this disease is very important due to fact that non-specific and different clinic are seen. In this paper, current approach in pulmonary primer lymphoma is presented.
Key Words: Lymphoma, lung.
Yazışma Adresi (Address for Correspondence):
Dr. Sibel ARINÇ,
Göktepe Sokak No: 2/14
Feneryolu, İSTANBUL - TURKEY
e-mail: sarinc@superonline.com.tr
[ PDF ]
<< Geri Yazdır