Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Ağır idiyopatik pulmoner arteryel hipertansiyonda oral sildenafil tedavisine eklenen
inhale iloprost tedavisinin uzun dönem sonuçları
Zeynep Pınar ÖNEN, Öznur AKKOCA YILDIZ, Banu ERİŞ GÜLBAY, Gülseren KARABIYIKOĞLU

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara.
ÖZET
İdiyopatik pulmoner arteryel hipertansiyon (İPAH) oldukça nadir görülen ve tedavi edilmediğinde hızlı bir seyirle sağ kalp yetmezliği ve ölüme kadar giden morbidite ve mortalitesi yüksek bir hastalıktır. Son yıllarda tedavi alanındaki gelişmelerle hastalığın seyri değiştirilebilmektedir. Ancak alternatif tedavi protokollerinin uzun dönem sonuçları ve hastaların bu tedavilere olan yanıtları ile ilgili yeterli veri bulunmamaktadır. Daha önce geçici olarak konvansiyonel tedavi ve oral kalsiyum blokerine yanıt veren İPAH olgusunda sildenafil monoterapisinin uzun dönem klinik ve fizyolojik etkilerini, inhale sildenafil tedavisi eklenmesi sonrasındaki değişikliklerle karşılaştırdık. İPAH olgularında vazodilatör tedavilere kısa süreli ve geçici yanıtlar verilebilmektedir. Ancak uzun dönem sonuçları ile ilgili yeterli veri olmayıp, mutlaka takip edilmelidirler ve bu hastalarda kombinasyon tedavileri daha etkili olabilmektedir.
Anahtar Kelimeler: İdiyopatik pulmoner arteryel hipertansiyon, sildenafil, inhale iloprost, kombinasyon tedavisi, uzun dönem tedavi.
SUMMARY
Inhaled iloprost as a long-term additional therapy to oral sildenafil in severe idiopathic pulmonary arterial hypertension
Zeynep Pınar ÖNEN, Öznur AKKOCA YILDIZ, Banu ERİŞ GÜLBAY, Gülseren KARABIYIKOĞLU

Department of Chest Disease, Faculty of Medicine, Ankara University, Ankara, Turkey.
Idiopathic pulmonary arterial hypertension (IPAH) is an uncommon and devastating disease which, if untreated, progresses rapidly and leads to right heart failure and death. The course of the disease has been altered by advances in medical therapies. However, the effects of long-term alternative therapies and responses to each treatment protocols are not definite. We want to define an IPAH case, which had long-term temporary responses to the conventional therapy plus calcium channel blockers treatment and moreover compared the long-term clinical and physiologic effects of oral sildenafil mono therapy and additional inhaled iloprost therapy. Patients with IPAH may have response to a short-term vasodilatation therapy but they have to follow for the long-term results and may be of benefit from combination treatments.
Key Words: Idiopathic pulmonary arterial hypertension, sildenafil, inhaled iloprost, combination treatment, long-term treatment.
Yazışma Adresi (Address for Correspondence):
Dr. Zeynep Pınar ÖNEN,
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
Cebeci Hastanesi,
Dikimevi, ANKARA - TURKEY
e-mail: zponen@yahoo.com
[ PDF ]
<< Geri Yazdır