Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Timik kistler: Altı olgu nedeniyle
Müyesser ERTUĞRUL1, Ümmühan BAYRAM SELVİ1, Ebru DAMADOĞLU1, Sibel ARINÇ1,
Ebru SULU1, Leyla YAĞCI TUNCER1, Ali ATASALİHİ2, Adnan YILMAZ1

1 Süreyyapaşa Göğüs ve Kalp Damar Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği,
2  Süreyyapaşa Göğüs ve Kalp Damar Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, İstanbul.
ÖZET
Timik kistler nadir görülen lezyonlar olup, tüm mediasten kitlelerinin %1-2'sini oluşturur. Bu yazıda, 2000-2004 yılları arasında merkezimizde tanı konulan altı timik kist olgusu sunulmuştur. Olguların üçü erkek, üçü kadın olup yaşları 34-64 yıl (ortalama 46 yıl) arasında değişiyordu. Dört olgumuz sigara kullanmıyordu. Olguların özgeçmişinde geçirilmiş travma, cerrahi operasyon veya inflamasyon gibi etyolojide rol oynayabilecek bir faktör saptanmadı. Bir olgumuz yakınmasız olup, diğer olgularımız göğüs ağrısı (n= 3), öksürük (n= 2), kanlı balgam (n= 2) ve nefes darlığı (n= 1) gibi yakınmalar tanımlıyordu. Lezyon beş olguda ön mediasten, bir olguda ise üst mediasten lokalizasyonu gösteriyordu. Dört olguya torakotomi, iki olguya sternotomi uygulanarak kistler çıkartıldı. Kistlerin çapı 5-9 cm arasında (ortalama 7.3 cm) değişiyordu. Patolojik incelemede iki kistin multilokülasyon gösterdiği saptandı. Sonuç olarak, timik kistler nadir görülen lezyonlardır. Mediastende özellikle de ön mediastende yerleşmiş kitlelerin ayırıcı tanısında timik kistler düşünülmelidir.
Anahtar Kelimeler: Timus, kist, mediasten.
SUMMARY
Thymic cysts: A report of six cases
Müyesser ERTUĞRUL1, Ümmühan BAYRAM SELVİ1, Ebru DAMADOĞLU1, Sibel ARINÇ1,
Ebru SULU1, Leyla YAĞCI TUNCER1, Ali ATASALİHİ2, Adnan YILMAZ1

1  Chest Disease, Sureyyapasa Chest Disease and Chest Surgery Educational and Training Hospital,
    İstanbul, Turkey,
2  Chest Surgery Sureyyapasa Chest Disease and Chest Surgery Educational and Training Hospital,
İstanbul, Turkey.
Thymic cysts are rarerly encountered lesions which are only 1 to 2% of all mediastinal masses. We present six patients with thymic cysts diagnosed between 2000 and 2004 in this report. There were three male and three female patients whose ages ranged from 34 to 64 years (mean age, 46 years). Four patients are nonsmoker. None of the patients had a previous history of an etiologic factor such as trauma, surgical procedure or evidence of significant inflammation. While one patient was asymptomatic, there were chest pain in three patients, cough in two patients, hemoptysis in two patients and dyspnea in one patient. Thymic cyst was located in anterior mediastinum in five patients and in upper mediastinum in one patient. Cysts were resected with thoracotomy in four cases and with sternotomy in two cases. Their size ranged from 5 to 9 cm in diameter. In pathologic examination, two cysts were multilocular. In conclusion, thymic cysts are rare masses. Differential diagnosis of mediastinal masses, especially anterior mediastinal masses should be included thymic cysts.
Key Words: Tyhmus, cyst, mediastinum.
Yazışma Adresi (Address for Correspondence):
Dr. Adnan YILMAZ,
Zümrütevler Atatürk Caddesi
Abant Apartmanı No: 30
Maltepe, İSTANBUL - TURKEY
e-mail: elifim@rt.net.tr
[ PDF ]
<< Geri Yazdır