Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Tekrarlayan pulmoner tromboemboli ile komplike pulmoner arter anevrizması ve
intrakardiyak trombüs ile seyreden Behçet hastalığı olgusu
Dilek ERNAM1, Figen ATALAY1, Aysun ALP1, H. Canan HASANOĞLU2

1 Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Merkezi, Göğüs Hastalıkları Kliniği,
2 Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları, Ankara.
ÖZET
İntrakardiyak trombüs, pulmoner arter anevrizması ve pulmoner tromboemboli Behçet hastalığının nadir görülen bulgularındandır. Yirmi yaşında erkek hasta nefes darlığı, hemoptizi, ateş ve görmede bulanıklık yakınmaları ile başvurdu. Dinamik toraks bilgisayarlı tomografi (BT)'de bilateral pulmoner arter segmentlerinde anevrizmatik dilatasyon, trombüsle birlikte her iki alt lobda pulmoner emboli ile uyumlu kollaps-konsolidasyon alanları izlendi. Klinik ve radyolojik bulgular birarada değerlendirildiğinde Behçet hastalığı tanısı kondu. Hasta tedavi altındayken tekrarlayan pulmoner tromboemboli nedeniyle iki kez hospitalize edildi. Kontrol dinamik toraks BT'de pulmoner arter anevrizmatik dilatasyonlarda ve trombüslerde kısmi gerileme izlenirken, sağ ventrikülde trombüs saptandı. Hasta halen tedavi altında olup semptomu yoktur. Biz olgumuzu, Behçet hastalığında tekrarlayan pulmoner tromboembolinin nadir görülmesi ve tedavi altında iken intrakardiyak trombüs gelişimi nedeniyle sunuyoruz.
Anahtar Kelimeler: Behçet hastalığı, pulmoner arter anevrizması, pulmoner tromboemboli, intrakardiyak trombüs.
SUMMARY
A Behçet's disease patient with intracardiac thrombus, pulmonary artery aneurysms complicating recurrent pulmonary thromboembolism
Dilek ERNAM1, Figen ATALAY1, Aysun ALP1, H. Canan HASANOĞLU2

1 Atatürk Chest Disease and Chest Surgery Center, Department of Pulmonary Diseases, Ankara, Turkey,
2 Atatürk Education Hospital, Department of Pulmonary Diseases, Ankara, Turkey.
Intracardiac thrombus and pulmonary embolism is a very rare manifestation of Behçet's disease. A twenty-years-old man was admitted to hospital due to dyspnea, haemoptysis, fever and partially loss of vision. On dynamic thorax computed tomography (CT), there was aneurysmatic dilatation and thrombus in bilateral pulmonary artery segments and also findings of pulmonary thromboembolism. A diagnosis of Behçet's disease was made based on his clinical course and radiological findings. During treatment, the patient was admitted two times to the hospital because of recurrent pulmonary thromboembolism. At the 10th months of follow up, partially dissolution of the thrombi and pulmonary defects were observed and right ventricular thrombus was revealed by dynamic thorax CT. On a follow up period of 16 months the patient is still under treatment and doing well. We present this case because Behçet's disease is a rarely considered cause of recurrent pulmonary embolism and intracardiac thrombus which is seen under treatment.
Key Words: Behçet's disease, pulmonary artery aneurysms, pulmonary thromboembolism, intracardiac thrombus.
Yazışma Adresi (Address for Correspondence):
Dr. Dilek ERNAM,
Eserkoy Sitesi 6 B/2
06530 Ümitköy ANKARA - TURKEY
e-mail: dilekdr@hotmail.com
[ PDF ]
<< Geri Yazdır