Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Hava kirliliği ve solunum sağlığına etkileri
Hasan BAYRAM, Öner DİKENSOY

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Gaziantep.
ÖZET
Endüstri devrimiyle birlikte önemli bir halk sağlığı sorunu olmaya başlayan hava kirliliği, halen bütün dünyada sağlığı tehdit etmektedir. Epidemiyolojik çalışmalar, hava kirliliği ile respiratuar mortalite ve morbidite arasında yakın bir ilişki olduğunu bildirmektedir. Hava kirliliğinin solunum sistemine etkilerinin altında yatan mekanizmaları araştıran çalışmalar, kirleticilerin solunum semptomlarını artırdığını, solunum fonksiyonlarında bozulmaya yol açtığını ve hava yollarında inflamatuvar değişikliklere neden olduğunu göstermektedir. İn vitro çalışmalar, hava kirleticilerinin etkilerini hücre düzeyinde direkt olarak hasara yol açarak, indirekt olarak da intraselüler oksidatif yolakları aktive etmek suretiyle gerçekleştirdiklerini bildirmektedir. Hava kirleticilerine karşı birincil savunma bariyerini oluşturan hava yolu epitel hücreleri, söz konusu patofizyolojik süreçte aktif rol oynayabilir.
Anahtar Kelimeler: Hava kirliliği, hava yolları, respiratuar morbidite, mortalite, inflamasyon, mekanizmalar.
SUMMARY
Effects of air pollution on respiratory health
Hasan BAYRAM, Öner DİKENSOY

Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine Gaziantep University, Gaziantep, Turkey.
Air pollution, which started to become a serious health concern with industrial revolution, has been threatening human health. Epidemiological studies have reported a close relation between air pollution and respiratory morbidity and mortality. Studies investigating the mechanisms underlying respiratory effects of air pollution have reported that pollutants lead to increased respiratory symptoms, decreased respiratory function and induce inflammatory changes in airways. In vitro studies have demonstrated that air pollutants exert their effects by causing cellular injury directly, and indirectly activating intracellular oxidative pathways. Air way epithelial cells, which form the first line of defence against air pollutants, may play an active role in this pathophysiological course.
Key Words: Air pollution, air ways, respiratory morbidity, mortality, inflammation, mechanisms.
Yazışma Adresi (Address for Correspondence):
Dr. Hasan BAYRAM,
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
27000 Şahinbey, GAZİANTEP - TURKEY
e-mail: bayram@gantep.edu.tr
[ PDF ]
<< Geri Yazdır