Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Akciğer kanserini taklit eden pulmoner hiyalinize granülom
Ahmet ÜÇVET1, Halil TÖZÜM1, Soner GÜRSOY1, Ali Alper GÜLLE1, Sadık YALDIZ1,
Zekiye AYDOĞDU DİNÇ2

1 Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği,
2 Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Bölümü, İzmir.
ÖZET
Pulmoner hiyalinize granülom, soliter veya multipl nodüller ile karakterize, akciğerin nadir görülen fibrozis oluşturan nodüler hastalığıdır. İnflamatuvar veya postinflamatuvar değişiklikler sonucu oluşur. Altmış yaşındaki asemptomatik erkek hasta, rutin akciğer grafisinde saptanan 6 cm çaplı kitle nedeniyle kliniğimize başvurdu. Lobektomi yapıldı ve histolojik tanısı pulmoner hiyalinize granülom olarak rapor edildi. Akciğer kanserini taklit eden pulmoner hiyalinize granülom olgusu literatürde nadir bulunmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Akciğer kanseri, pulmoner hiyalimize granülom.
SUMMARY
Pulmonary hyalinizing granuloma mimicking pulmonary carcinoma
Ahmet ÜÇVET1, Halil TÖZÜM1, Soner GÜRSOY1, Ali Alper GÜLLE1, Sadık YALDIZ1,
Zekiye AYDOĞDU DİNÇ2

1  Dr. Suat Seren Chest Diseases and Surgery, Education and Research Hospital, Chest Surgery, Izmir, Turkey,
2  Dr. Suat Seren Chest Diseases and Surgery, Education and Research Hospital, Department of Pathology, Izmir, Turkey.
Pulmonary hyalinizing granuloma is a rare fibrosing nodular disease of the lung characterized by solitary or multiple pulmonary nodules. They can occur after inflammatory or postinflammatory changes. A 60 years old asymptomatic patient admitted to our clinic because of a solid mass of 6 cm in his routine chest radiography. A lobectomy was performed and the histogical diagnosis was reported as pulmonary hyalinizing granuloma. This case, mimicking pulmonary carcinoma, is rarely found in the literature.
Key Words: Lung cancer, pulmonary hyalinizin granuloma.
Yazışma Adresi (Address for Correspondence):
Dr. Ahmet ÜÇVET,
Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve
Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi,
1. Göğüs Cerrahisi Kliniği,
Yenişehir, İZMİR - TURKEY
e-mail: ahmetucvet@ttnet.net.tr
[ PDF ]
<< Geri Yazdır