Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Primer pulmoner amiloidozis ile multipl miyelom ilişkisi
Ercüment EGE1, Esra UZASLAN1, Ahmet URSAVAŞ1, Metin GÜÇLÜ2, Fahir ÖZKALEMKAŞ3,
Şahsine TOLUNAY4

1 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
2 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı,
3 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Anabilim Dalı,
4 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Bursa.
ÖZET
Amiloidoz çözünürlüğü olmayan protein yapısında bir maddenin bir veya birden çok organın ekstraselüler matriksinde depolanması ile karakterize bir sendromdur. Amiloidin solunum yollarını tutması nadir olup, farklı klinik tablolara neden olabilmektedir. Primer idiyopatik amiloidozis düşük insidansı ve değişken klinik bulguları nedeni ile tanı güçlüğü yaratan bir hastalıktır. Bu olgu sunumunda difüz interstisyel infiltrasyon bulguları ile ortaya çıkan ve transbronşiyal biyopsi ile AL tipi amiloidozis tanısı alan bir multipl miyelom olgusunu bildiriyoruz.
Anahtar Kelimeler: Pulmoner amiloidozis, multipl miyelom.
SUMMARY
Primary pulmonary amyloidosis associated with multiple myeloma
Ercüment EGE1, Esra UZASLAN1, Ahmet URSAVAŞ1, Metin GÜÇLÜ2, Fahir ÖZKALEMKAŞ3,
Şahsine TOLUNAY4

1 Department of Chest Disease, Faculty of Medicine, Uludag University, Bursa, Turkey,
2 Department of Internal Medicine, Faculty of Medicine, Uludag University, Bursa, Turkey,
3 Department of Haemotology, Faculty of Medicine, Uludag University, Bursa, Turkey,
4 Department of Pathology, Faculty of Medicine, Uludag University, Bursa, Turkey.
Amyloidosis is a syndrome characterized by the deposition of an insoluble proteinaceous material in the extracellular matrix of one or several organs. Respiratory tract involvement with amyloid is rare and deposition of lower respiratory tract has been recognized in a variety of situations with different presentations. Primary idiopathic amyloidosis may be a diagnostic problem because of its low incidence and its variable manifestations. We report herein a case with multiple myeloma presenting diffuse interstitial infiltration, in which pulmonary AL type amyloidosis was diagnosed through transbronchial lung biopsy.
Key Words: Pulmonary amyloidosis, multiple myeloma.
Yazışma Adresi (Address for Correspondence):
Dr. Esra UZASLAN,
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
16059 Görükle, BURSA-TURKEY
e-mail: esrauz@uludag.edu.tr
[ PDF ]
<< Geri Yazdır