Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Küçük hücreli akciğer karsinomunda başlangıç bulgusu olarak bilateral koroidal metastaz
Zafer KOÇAK1, Erhan TABAKOĞLU2, Ömer BENİAN3, Gülden BAYIR1, Ercüment ÜNLÜ4,
Cem UZAL1

1 Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyosyon Onkolojisi Anabilim Dalı,
2 Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
3 Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Oftalmoloji Anabilim Dalı,
4 Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Edirne.
ÖZET
Primer neoplazmların başlangıç anında semptomatik intraoküler metastaz şeklinde ortaya çıkışı nadir bir olaydır. Kötü prognoza işaret etmesinden dolayı metastatik oküler tümörlerin fark edilmesi önemlidir. Erken teşhis ve tedavi bu hastalarda yaşam kalitesini belirgin olarak düzeltebilir.  İki haftadır devam eden sol taraflı intraoküler ağrı, görme bulanıklığı ve baş ağrısıyla başvuran ve bu bulguların primer küçük hücreli akciğer kanserinin metastazına bağlı geliştiği anlaşılan 48 yaşındaki olgu sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Koroidal metastaz, akciğer kanseri, küçük hücreli.
SUMMARY
Bilateral choroidal metastases as an initial manifestation of small-cell carcinoma of the lung
Zafer KOÇAK1, Erhan TABAKOĞLU2, Ömer BENİAN3, Gülden BAYIR1, Ercüment ÜNLÜ4,
Cem UZAL1

1 Department of Radiation Oncology, Faculty of Medicine, Trakya University, Edirne, Turkey,
2 Department of Chest Disease, Faculty of Medicine, Trakya University, Edirne, Turkey,
3 Department of Ophthalmology, Faculty of Medicine, Trakya University, Edirne, Turkey,
4 Department of Radiology, Faculty of Medicine, Trakya University, Edirne, Turkey.
The occurence of clinically symptomatic intraocular metastases as an initial manifestation of primary neoplasm is rare event. The recognition of metastatic ocular tumors is important since they indicate a poor prognosis. Prompt diagnosis and treatment can significantly improve the quality of life for these patients. We report the case of a 48-year-old man presenting with a two-week history of left sided intraocular pain with blurring of vision and headache, which are the first signs of small-cell lung carcinoma.
Key Words: Choroidal metastases, lung cancer, small-cell.
Yazışma Adresi (Address for Correspondence):
Dr. Zafer KOÇAK,
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı TR-22030
EDİRNE - TURKEY
e-mail:  kocakzaf@yahoo.com
[ PDF ]
<< Geri Yazdır