Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Serum interferon-γ düzeyinin aktif ve inaktif pulmoner tüberküloz ayırıcı tanısındaki değeri
Deniz KÖKSAL1, Ebru ÜNSAL1, Barış POYRAZ2, Akın KAYA3, Hacer SAVAŞ4, Tuğrul ŞİPİT1, Uğur GÖNÜLLÜ3

1  Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Bölümü, Ankara,
2  Erzincan Asker Hastanesi, Erzincan,
3  Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
4  Ankara Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Biyokimya Bölümü, Ankara.
ÖZET
İnterferon (IFN)- γ, Mycobacterium tuberculosis'e karşı koruyucu immünitede önemli rol oynamaktadır. Pulmoner tüberkülozlu hastaların etkilenen akciğerlerinde ve kanında IFN-γ düzeylerinin arttığı görülmüştür. Bu çalışmada, serum IFN-γ düzeyinin aktif ve inaktif pulmoner tüberküloz ayırıcı tanısındaki yerinin araştırılması amaçlanmıştır. Çalışmaya yeni tanı almış aktif pulmoner tüberkülozlu 47 hasta, inaktif pulmoner tüberkülozlu 21 hasta ve 20 sağlıklı kontrol dahil edildi. Alınan serum örnekleri IFN-γ analizine kadar -70°C'de saklandı. Ortalama IFN-γ düzeyleri yeni tanı almış aktif pulmoner tüberkülozlu hastalarda 9.3 ± 4.6 pg/mL, inaktif pulmoner tüberkülozlu hastalarda 9.8 ± 3.8 pg/mL ve sağlıklı kontrollerde 10.2 ± 3.4 pg/mL bulundu. Üç grubun IFN-γ düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadı (p= 0.4). Serum IFN-γ düzeyi, aktif ve inaktif pulmoner tüberkülozun ayırıcı tanısında değerli bulunmamıştır.
Anahtar Kelimeler: İnterferon-g, serum, tüberküloz.
SUMMARY
The value of serum interferon-g level in the differential diagnosis of active and inactive pulmonary tuberculosis
Deniz KÖKSAL1, Ebru ÜNSAL1, Barış POYRAZ2, Akın KAYA3, Hacer SAVAŞ4, Tuğrul ŞİPİT1, Uğur GÖNÜLLÜ3

1  Atatürk Chest Diseases and Chest Surgery Education and Research Hospital, Department of Chest Diseases, Ankara, Turkey,
2  Erzincan Military Hospital, Erzincan, Turkey,
3  Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Ankara University, Ankara, Turkey,
4  Ankara Dışkapı Education and Research Hospital, Department of Biochemistry, Ankara, Turkey.
Interferon (IFN)- γ plays a pivotal role in protective immunity against Mycobacterium tuberculosis. Elevations of IFN-γ have been found in the affected lung and bloodstream of patients with pulmonary tuberculosis. In the present study, we aimed to investigate the role of serum IFN-γ level in the differential diagnosis of active and inactive pulmonary tuberculosis. Fourty seven patients with newly diagnosed active pulmonary tuberculosis, 21 patients with inactive pulmonary tuberculosis, and 20 healthy volunteers were enrolled in the study. Serum samples were collected from each subject and stored at -70°C until the analysis of IFN-γ. The mean value of IFN-γ levels were 9.3 ± 4.6 pg/mL in patients with newly diagnosed pulmonary tuberculosis, 9.8 ± 3.8 pg/mL in patients with inactive tuberculosis, and 10.2 ± 3.4 pg/mL in healthy controls. The comparison of IFN-γ levels of the three groups was not found statistically significant (p= 0.4). Serum IFN-γ level was not found to be valuable in the differential diagnosis of active and inactive pulmonary tuberculosis.
Key Words: Interferon-g, serum, tuberculosis.
Yazışma Adresi (Address for Correspondence):
Dr. Deniz KÖKSAL,
Feneryolu sokak No: 5/21
06010 Etlik, ANKARA - TURKEY
e-mail: deniz_koksal@yahoo.com
[ PDF ]
<< Geri Yazdır