Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Küçük hücreli dışı akciğer kanserinde nodal evrelemede invaziv prosedürlerin üstünlükleri
Serkan ENÖN1, Arif Osman TOKAT2, Adem GÜNGÖR1

1 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı,
2 S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara.
ÖZET
Küçük hücreli dışı akciğer kanserinde evreleme; tedavi şekli ve prognozu etkileyen en önemli faktördür. Tedavi stratejisi hastanın klinik durumuna, preoperatif, intraoperatif ve postoperatif patolojik evreleme sonucuna göre ciddi farklılıklar içerir. Günümüzde preoperatif histopatolojik tanı bir zorunluluk halini almıştır. Kesin doku tanısına ulaşmak invaziv tekniklerin kullanımını gerektirir. Hastalık varlığını kanıtlamak ve olası torakotomiye gidecek hastada eğer varsa kontrlateral metastaz olasılığını değerlendirmek amacıyla invaziv evreleme ve tanı yöntemleri günümüzde yaygın olarak kullanılmaktadır. Preoperatif dönemde okült N2 hastalığı ortaya çıkaracak invaziv evreleme metotlarından sonuna kadar faydalanmak hastaların yararına olmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Akciğer kanseri, evreleme, N2.
SUMMARY
The superiorities of invasive procedures in nodal staging of non-small cell lung cancers
The staging of non-small cell lung cancer is the most important factor that affects the treatment form and prognosis. The management strategy includes serious variations according to clinical condition of the patient, preoperative, intraoperative and postoperative pathologic staging outcomes. Today, obtaining the histopathological diagnosis preoperatively became mandatory. Reaching the definite tissue diagnosis requires the using of invasive technics. Nowadays; there is a widespread use of invasive staging and diagnostic procedures in order to show the evidence of disease presence and determine the probability of contralateral metastasis in a patient who will undergo a possible thoracotomy. In the preoperative period, benefiting from the invasive staging methods that will reveal occult N2 disease totally, would be more useful for the patients.
Key Words: Lung cancer, staging, N2.
Yazışma Adresi:
Dr. Serkan ENÖN,
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı,
Sıhhiye, ANKARA - TURKEY
[ PDF ]
<< Geri Yazdır