Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Salmonella typhi'ye bağlı ampiyem
Nuray KÖMÜS1, Oğuz KILINÇ1, Jini GÜNEŞ2, Müjde SOYTÜRK2

1 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
2 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir.
ÖZET
Balgam, ateş ve nefes darlığı şikayeti ile başvuran 65 yaşında kadın hastanın özgeçmişinde diabetes mellitusu, otoimmün hepatite bağlı karaciğer yetmezliği ve hepatoselüler karsinoması vardı ve otoimmün hepatit nedeni ile bağışıklığı baskılayıcı tedavi kullanıyordu. Fizik muayenesinde sağ hemitoraks alt zonda solunum sesi şiddeti azalmıştı ve matitesi saptandı. Batında asit ile uyumlu bulgular saptandı. Akciğer grafisinde sağ hemitoraksta plevra sıvısı saptanması üzerine plevra ponksiyonuyla serohemorajik sıvı elde edildi. Eksüda niteliğindeki sıvının pH'sı 6.9'du. Ampiyem tanısıyla sağ hemitoraksa tüp torakostomi uygulandı ve antibiyotik tedavisi başlandı. Plevra sıvısının nonspesifik kültüründe Salmonella typhi üremesi oldu. Parasentez ile elde edilen asit sıvısında infeksiyon bulgusu saptanmadı ve asit sıvısı, gaita ve idrar örneklerinde üreme olmadı. Kan kültüründe Klebsiella pneumoniae üredi. Klinik ve radyolojik düzelme sağlanan hastanın tüp torakostomisi sonlandırıldı. Bu olgu gastrointestinal sistem (GİS)'in infeksiyöz hastalıklarında sıklıkla patojen olarak saptanan S. typhi'nin bağışıklığı baskılanmış bir hastada ampiyem gibi nadir bir klinik formda saptanması nedeniyle sunuldu.
Anahtar Kelimeler: Ampiyem, Salmonella typhi.
SUMMARY
Pleural empyema due to Salmonella typhi
65 years old female was admitted to hospital with fever, purulant sputum and dispnea. The patient has hepatic chirosis secondary to autoimmun hepatitis and hepatocelluler carsinoma. İmmunosupressive treatment is used for autoimmun hepatitis. In physical examination matite and diminished respiratory sounds were determined at right hemithorax. Ascitis was determined in abdominal examination. Chest X-ray showed pleural effusion in right hemithorax. Seroushemoragical fluid was aspirated by thorasynthesis. Pleural fluid pH was 6.9 and had an exudative nature. The patient was the diagnosed as empyema. Right tube thorachostomia was performed and sulbactam-ampicillin 6 g/day therapy was started. In patient's ascit fluid no bacteria and leucocytes was seen. Salmonella typhi was isolated from pleural fluid. No microorganisms were isolated from ascit fluid, urine and stool culture. Klebsiella pneumoniae is isolated in patient's hemoculture. Clinical improving was detected. Chest X-ray showed totaly regretion of pleural fluid and the tube thoracostomy removed. We presented this case because of rarely seen microorganism (S. typhi) in immuncompromised patients a cause of pleural empyema which is frequently seen gastrointestinal infections.
Key Words: Empyema, Salmonella typhi.
Yazışma Adresi:
Dr. Nuray KÖMÜS,
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
Balçova, İZMİR - TURKEY
e-mail: nkomus@yahoo.com
[ PDF ]
<< Geri Yazdır