Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Miliyer tüberkülozlu bir süt çocuğunda tekrarlayan pnömotoraks
M. Ayşin TAŞAR1, İlknur BOSTANCI2, Sinan ASLAN1, Resul YILMAZ1, Yıldız DALLAR1

1 Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Pediatri Bölümü,
2 Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Pediatrik Allerji ve Astım Bölümü, Ankara.
ÖZET
Miliyer tüberküloz (Tbc) için üç aydır anti-Tbc tedavi alan yedi aylık kız hasta, akut gelişen dispne ve siyanöz şikayeti ile hastaneye başvurdu. Akciğer grafisinde sağ akciğerde pnömotoraks saptandı. Kapalı su altı tüp drenajı uygulandı. Hasta düzeldikten sonra taburcu edildi. Bir hafta sonra aynı şikayetler ile aynı hemitoraksta pnömotoraks için tekrar hospitalize edildi. Tekrar aynı tedavi uygulandı. Anti-Tbc tedavi 12. ayın sonunda kesildi. Miliyer Tbc'nin yaşamı tehdit edici nadir bir komplikasyonu pnömotorakstır. Sadece tanı anında veya tedavi başladıktan kısa süre sonra değil tedavi boyunca ileriki aylarda da görülebilir. Bu hastayı miliyer Tbc tedavisi sırasında pnömotoraks gelişen ilk süt çocuğu olduğu için sunmak istedik.
Anahtar Kelimeler: Miliyer tüberküloz, pnömotoraks, süt çocuğu.
SUMMARY
Recurrent pneumothorax at an infant with miliary tuberculosis
A seven-month-old girl with miliary tuberculosis (Tbc) admitted to hospital due to development of acute dyspnoea and cyanosis at the end of third month of anti-Tbc therapy. Pneumothorax was evident at right lung with the chest radiography. A chest tube placed under water seal was applied. The patient healed up and then discharged. One week later, the patient admitted to hospital again, with same complaints due to pneumothorax at the same hemithorax. Same treatment was applied to the patient. Anti-Tbc therapy was stopped at the end of 12th month. Although, pneumothorax is a rare life-threatening complication of miliary Tbc, it's not seen only on admission or soon after beginning of the therapy, but it can be seen several months later during treatment. We want to report this case. That is the first case in which pneumothorax developed during therapy of an infant with miliary Tbc.
Key Words: Miliary tuberculosis, pneumothorax, infant.
Yazışma Adresi:
Dr. M. Ayşin TAŞAR,
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi,
Pediatri Bölümü, Cebeci,
ANKARA - TURKEY
[ PDF ]
<< Geri Yazdır