Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Spontan sternoklaviküler eklem infeksiyonu
Cabir YÜKSEL, Ayten KAYI CANGIR, Şevket KAVUKÇU

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İbn-i Sina Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara.
ÖZET
Sternoklaviküler eklemin spontan infeksiyonu nadir görülen bir klinik durumdur. Literatürde bu durumda olduğu bildirilen olgu sayısı da oldukça sınırlıdır. Sternoklaviküler eklem infeksiyonuna neden olan çeşitli risk faktörleri bildirilmiştir; ancak nadir olarak hiçbir neden saptanamaz. Spontan sternoklaviküler eklem infeksiyonunun nadir görülmesi ve optimal tedavinin kesin olarak tanımlanmamış olması nedeniyle bu klinik durum literatürde olgu sunumları ve küçük seriler şeklinde sunulmaktadır. Malignitelerle de karışabilmesi nedeniyle bu makalede drenaj ve nonsteroid antiinflamatuvar ilaç kullanımı ile başarılı bir şekilde tedavi edilen spontan sternoklaviküler eklem infeksiyonlu olgu sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Sternoklaviküler eklem, infeksiyon, spontan.
SUMMARY
Spontaneous sternoclavicular joint infection
Spontaneous infection of the sternoclavicular joint (SCJ) is an uncommon clinical entity. There are only few reports about this entity in the literature. Various risk factors are found to be associated with SCJ infection but rarely no risk factors can be detected. As a result of its rarity and confusing with malignancies, the description of this condition is primarily in the form of case reports and small series in the literature. Besides, optimal therapy has not been descripted definetely. We present a case of spontaneous SCJ infection treated successfully by drainage and the use of nonsteroidal antiinflammatory drug.
Key Words: Sternoclavicular joint, infection, spontaneous.
Yazışma Adresi:
Dr. Cabir YÜKSEL,
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi,
İbn-i Sina Hastanesi,
Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı,
06100 Sıhhiye, ANKARA - TURKEY
e-mail: yukselcabir@hotmail.com
[ PDF ]
<< Geri Yazdır