Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Oküler semptomlarla ortaya çıkan metastatik akciğer kanseri
Akın KAYA1, Ferda ÖNER1, Suat FİTÖZ2, İlhan ERDEN2, Numan NUMANOĞLU1

1 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
2 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyodiagnostik Anabilim Dalı, Ankara.
ÖZET
Kırksekiz yaşında erkek hasta kliniğimize görme bozukluğu ve sol gözde ağrı yakınmaları ile başvurdu. Olgunun daha önceden bilinen sistemik bir hastalığı yoktu. Orbital manyetik rezonans görüntüleme metastatik lezyon varlığını ortaya koydu ve ileri incelemede primer akciğer kanseri tespit edildi.
Anahtar Kelimeler: Akciğer kanseri, göz metastazı, manyetik rezonans görüntüleme.
SUMMARY
Metastatic lung cancer; presenting with ocular symptoms
A 48 year-old man, without any systemic disease, was admitted to our hospital with a complaint of decreased visual acuity and pain in his left eye. The orbital magnetic resonance imaging revealed metastatic lesions and further evaluations disclosed a primary lung cancer.
Key Words: Lung cancer, ocular metastasis, magnetic resonance imaging.
Yazışma Adresi:
Dr. Akın KAYA,
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
Cebeci, ANKARA - TURKEY
e-mail: kayaak@turk.net
[ PDF ]
<< Geri Yazdır