Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Elazığ merkezinde oto ve mobilya atölyelerinde çalışan boya işçilerinde mesleki astım sıklığı
Teyfik TURGUT1, Canatan TAŞDEMİR2, M. Hamdi MUZ1, Figen DEVECİ1, Gamze KIRKIL1

1 Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Elazığ.
2 Siirt Devlet Hastanesi, Siirt.
ÖZET
Mesleki astım iş yerinde mevcut olan, toz, buhar, gaz veya duman maruziyeti sonrası ortaya çıkan reversibl hava yolu obstrüksiyonu ile karakterize bir tablodur. Çalışmamızda, ilimiz merkezindeki oto ve mobilya boya işçilerindeki mesleki astım sıklığını saptamayı amaçladık. Çalışmaya, Elazığ Merkez Sanayi Bölgesi'nde oto veya mobilya boyacılığı yapan, 142 işçi (86 oto, 56 mobilya boyacısı) dahil edildi. İşçilerin Toraks Derneği Mesleki ve Çevresel Akciğer Hastalıkları Değerlendirme Formu ile sorgulaması, fizik muayene ve solunum fonksiyon testleri (SFT) yapıldı. Şikayeti olan veya SFT'sinde bozukluk saptanan işçilere pik ekspiratuar akım hızı (PEFR) takibi ve reversibilite testi yapıldı. Reversibilite testi ve günlük PEFR değişkenliği pozitif saptanan işçiler bir hafta iş yerinden uzaklaştırıldı ve PEFR takiplerine devam edildi. İş yeri ortamından uzaklaştırıldığında semptomları olmayan ve günlük PEFR değişkenliği %20'nin altında olanlar mesleki astım olarak kabul edildi. Anket, fizik muayene ve SFT'sinde bozukluk saptanan 22 işçiden 21 (%95.4)'i PEFR takibini kabul etti. Reversibilite testi ve günlük PEFR değişkenliği pozitif saptanan beş işçi olduğu saptandı. Bu 5 (%3.5) işçi mesleki astım olarak kabul edildi. Önemli bir işçi sağlığı problemi olan mesleki astımın, ilimiz merkez sanayi bölgesinde oto ve mobilya işçilerinde prevalansının %3.5 olduğunu saptadık. Ayrıca, spesifik bronş provokasyon testinin ancak belirli merkezlerde yapılabildiği ülkemizde, mesleki astım prevalansının ayrıntılı bir anamnez, seri PEFR takibi ve SFT'nin birlikte kullanımı ile tespit edilebileceğini ve bu konuda risk altında bulunan grupların bilinçlendirilmesinin önemli olduğunu düşünmekteyiz.
Anahtar Kelimeler: Mesleki astım, solunum fonksiyon testleri, boya işçisi.
SUMMARY
The prevalence of occupational asthma in auto and furniture dye workers in Elazig downtown
Occupational asthma (OA) is characterized by reversible airway obstruction and/or bronchial hyperresponsiveness occurred after exposition to dust, vapor, gas or smoke which are present in the workplace. We aimed to determine the frequency of OA in auto and furniture dye workers in our city center. One-hundred-forty-two workers in Elazig Central Industrial Centre (86 auto, 56 furniture dyers) were included in the study. The workers were questioned with “Turkish Thorax Association Occupational and Environmental Pulmonary Diseases Evaluation Form”, and physical examination and pulmonary function tests (PFT) were performed. Follow of peak expiratory flow rate (PEFR) and reversibility tests were performed to patients who had complaints or abnormality in PFT. The workers who had reversibility and positive daily PEFR variability were taken away from work and PEFR variables were followed. The workers had no symptoms when they were taken away from work and daily PEFR were below than 20%, accepted as OA. Twenty-one workers of 22 workers who have abnormal questionnaire, symptoms and abnormality in PFT, accepted daily PEFR measurements. Daily PEFR variability and reversibility test were positive in 5 (3.52%) workers who were accepted as OA. We detected the prevalence of OA, an important worker health problem, was 3.52% in auto and furniture dyers in industrial centre of our city. We think that the prevalence of OA can be determined with detailed history, serial PEFR follow and using PFT, in the apsence of specific bronchial provocative tests. Thus, it is important to be become conscious about OA the groups who are under risk.
Key Words: Occupational asthma, pulmonary function tests, dye workers.
Yazışma Adresi:
Dr. Teyfik TURGUT,
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
23119, ELAZIĞ - TURKEY
e-mail: teyfikt@yahoo.com
[ PDF ]
<< Geri Yazdır