Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Kahvehane, kafeterya, lokanta çalışanları ve müşterilerinin sigara ile ilgili bilgi ve tutumları
Fatma FİDAN, Murat SEZER, Mehmet ÜNLÜ, Ziya KARA

Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Afyon.
ÖZET
Ülkemizde tüm iş yerlerini kapsayacak şekilde sigaranın yasaklanması gündemdedir. Çalışmamızda kafeterya, lokanta, kahvehane çalışanları ve müşterilerinin sigara ile ilgili bilgi ve tutumlarını, bu iş yerlerinde sigaranın yasaklanması hakkındaki görüşlerini araştırdık. Oniki kahvehane, 12 lokanta, 7 kafeteryada çalışan toplam 28 iş yeri sahibi, 67 iş yeri çalışanı ve 242 müşteri ile görüşüldü. Sigara içilmeyen bir iş yerinde çalışma isteği en fazla kahvehane grubundaydı (%79.8) ve kafeterya grubunda %63.9, lokanta grubunda da %57.8 olarak bildirildi. Tüm iş yerlerinde sigara içilmesinin yasaklanmasını en fazla kahvehane grubundakiler, en az kafeterya grubundakiler istemekteydi. Kahvehane ve kafeterya grubu yeni kanunun müşteri sayısını ve iş yeri gelirlerini azaltacağını düşünürken, lokanta grubu çoğunlukla değişiklik olmayacağını düşünmekteydi. İş yerinde sigara içilmesinin yasaklanması durumunda, kahvehane müşterilerinin %45.4'ü bu iş yerine gelme sıklığının azalacağını, lokanta müşterilerinin %47.8'i sıklığın değişmeyeceğini ifade etti. Sigara içilmeyen bir ortamda çalışma isteği ve tüm iş yerlerinde sigarayı yasaklayan yeni bir kanun çıkması isteği anlamlı olarak sigara içmeyenler grubunda daha yüksekti. Sigara yasağı sonrası sigara içen müşterilerin bu ortamlara gitme sıklığının azalacağı, sigara içmeyen müşterilerde bu sıklığın artacağı bildirildi. Kahvehane, lokanta ve kafeterya sahipleri ve çalışanlarının bu konularda bilgilendirilmesinin önemli olduğunu ve çıkabilecek böyle bir kanuna uyumu arttıracağını düşündük.
Anahtar Kelimeler: Kafeterya, lokanta, kahvehane, çevresel tütün dumanı, sigara.
SUMMARY
Knowledge and attitude of workers and patrons in coffeehouses, cafes, restaurants about cigarette smoke
A legislation about smoking restriction in all workplaces is under consideration in Turkey. In our study we evaluated the knowledge and attitudes of workers and patrons of cafes, restaurants and coffeehouses about smoking ban in their worklaces. Twenty eight owners, 67 workers and 242 patrons in 12 coffeehouse, 12 restaurants and 7 cafes were interviewed. A desire to work in a smoke-free workplace was most frequent (79.8%) among coffeehouse group and 63.9% in cafe group, 57.8% in restaurants group. Smoking ban was most frequently requested by coffeehouse group and least frequently by cafe group. Coffeehouse and cafe groups were supposing a decrease in the number of patrons and incomes with such a legislation, whereas restaurant group was thinking that no change will occur. 45.4% of the coffeehouse patrons stated that they would less frequently visit that workplace in case of a smoking ban, whereas 47.8% of restaurant patrons stated that there would be no change with their frequency to visit there. A desire to work in a smoke-free workplace and requesting a smoking ban for all workplaces were more frequent among nonsmokers. Smokers stated that their frequency to visit those places would decrease in case of a smoking ban, whereas nonsmokers stated an increase in their frequency to visit those places. We think that informing the owners and workers of coffeehouses, restaurants and cafes about these facts is very important and would increase the compliance to such a legislation.
Key Words: Cafe, restaurant, coffeehouse, environmental tobacco smoke, cigarette.
Yazışma Adresi:
Dr. Fatma FİDAN,
Hattat Karahisar Mahallesi
4. Sokak Kaya Apartmanı No: 7,
03200 AFYON - TURKEY
e-mail: drffidan@yahoo.com
[ PDF ]
<< Geri Yazdır