Türkçe       English

<< Geri Yazdır
KOAH'lı olgularda kardiyopulmoner egzersiz testi ile egzersiz kapasitesi ve
dinamik hiperinflasyonun değerlendirilmesi
Gaye ULUBAY, Aslı GÖREK, Şerife SAVAŞ, Füsun ÖNER EYÜBOĞLU

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara.
ÖZET
Hiperinflasyon, kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) olan olgularda egzersiz kapasitesini azaltan önemli bir faktördür. Bu olgularda hiperinflasyon varlığı istirahatte solunum fonksiyon testlerinde rezidüel volüm (RV), fonksiyonel rezidüel kapasite (FRC), total akciğer kapasitesi (TLC) ölçümleri ile, maksimum egzersizde ise inspiratuar kapasite (IC) ve end-ekspiratuar akciğer volümlerinin (EELV) ölçümü ile gösterilebilmektedir. Bu çalışmada KOAH'lı olgularla (n= 43) sağlıklı olgular (n= 14) egzersiz kapasiteleri ve dinamik hiperinflasyon karşılaştırıldı. KOAH'lı grupta egzersizde hiperinflasyon parametrelerindeki değişiklikleri gösterebilmek amacıyla istirahatte ve maksimum egzersizde IC ve EELV'leri değerlendirildi. KOAH'lı olgular ile kontrol grubu arasında egzersiz süresi, maksimum oksijen tüketimi, solunum rezervi, maksimum dakika ventilasyonu ve solunum paterni yönünden anlamlı farklılık vardı (p< 0.05). Hiperinflasyonu değerlendirdiğimizde ise KOAH'lı olgularda maksimum egzersizde istirahattekine göre IC'nin belirgin olarak azaldığı, EELV'nin ise arttığı gözlendi (p< 0.05). Bu çalışma sonucunda, KOAH'lı olguların sağlıklı olgulara göre egzersiz kapasitelerinde belirgin azalma olduğu, egzersizi kısıtlayan önemli bir faktör olan dinamik hiperinflasyonun istirahatte olmasa bile egzersizle oluştuğu gösterildi. Sonuç olarak KOAH'lı olgularda hiperinflasyonun istirahatte yapılan ölçümlerin yanı sıra kardiyopulmoner egzersiz testleri ile de değerlendirilmesi gerektiği görüşüne varıldı.
Anahtar Kelimeler: KOAH, kardiyopulmoner egzersiz testi, hiperinflasyon.
SUMMARY
Evaluation of hyperinflation parameters and exercise performance at maximal exercise in patients with COPD
Hyperinflation is an important limiting factor for exercise performance in patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD). Hyperinflation can be determined by measuring residual volume (RV), functional residual capacity (FRC), and total lung capacity (TLC) at rest, and by measuring inspiratory capacity (IC) and end-expiratory lung volume (EELV) at maximal exercise. This study aimed to evaluate changes in hyperinflation parameters on maximal exercise in subjects with COPD. Patients with clinically stable COPD (n= 43) and healthy controls (n= 14) were included. Subjects performed pulmonary function tests and an incremental exercise test on cycle ergometry. Statistically significant differences (p< 0.05) were found regarding exercise test parameters including exercise duration, maximum oxygen uptake, breathing reserve, maximum minute ventilation, and breathing pattern between groups. There was significant increase in EELV (p< 0.05) and decrease in IC (p< 0.05) at maximum exercise when hyperinflation parameters were compared at baseline and maximum exercise. Our results showed that hyperinflation was evident at maximal exercise, although there were no hyperinflation findings at rest in subjects with COPD. We believe that in patients with COPD, it is better to evaluate hyperinflation at maximal exercise than at rest.
Key Words: COPD, cardiopulmonary exercise testing, hyperinflation.
Yazışma Adresi:
Dr. Gaye ULUBAY,
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
Bahçelievler, ANKARA - TURKEY
e-mail: gulubay66@yahoo.com
[ PDF ]
<< Geri Yazdır