Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Nadir görülen birliktelik: Castleman hastalığı ve pemfigus vulgaris
Bahadır ÜSKÜL1, Müyesser ERTUĞRUL1, Ahmet SELVİ1, Aydanur MİHMANLI1,
İlkin ZİNDANCI2, Hatice TÜRKER1

1  Süreyyapaşa Göğüs Kalp ve Damar Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1. Göğüs Hastalıkları Kliniği,
2  Göztepe Eğitim Hastanesi, Dermatoloji Kliniği, İstanbul.
ÖZET
Castleman hastalığı, etyolojisi tam olarak aydınlatılamayan, tüm vücutta bulunabilmekle beraber sıklıkla toraksta yerleşen reaktif lenf nodu hiperplazisidir. Genellikle genç erişkinlerde görülür ve asemptomatik seyreder. Sıklıkla ön ve orta mediastende lokalizedir. Pemfigus vulgaris, patogenezinde immün mekanizmaların rol oynadığı büllöz bir deri hastalığıdır. En sık ağız ve orofarenks etkilenir. Epidermal intraselüler yapılara karşı gelişen IgG antikorların varlığı teşhiste gereklidir. Castleman hastalığı ile oral pemfigus vulgaris birlikteliğinin nadir olması nedeniyle, 28 yaşında kadın olguyu literatür eşliğinde tartışmak istedik.
Anahtar Kelimeler: Castleman hastalığı, anjiyofolliküler lenfoid hiperplazi, pemfigus vulgaris, oral ülser.
SUMMARY
A rare association: Castleman's disease and pemphigus vulgaris
Castleman disease is a reactive lymph node hyperplasia of unknown origin that often involving the thorax although it may involve all parts of the body. It is usually seen in young adults and presents an asymptomatic course. It is usually located to anterior and middle mediastinum. Pemphigus vulgaris is a bullous skin disease in which immune mechanisms take place in the pathogenesis. Mouth and oropharynx are the most commonly involved structures. IgG antibodies against the epidermal intracellular structures are essential in the diagnosis. We have wanted to discuss a 28 years old female with the literature review since the association between pemphigus vulgaris and Castleman's disease is rare.
Key Words: Castleman's disease, angiofollicular lymphoid hyperplasia, pemphigus vulgaris, oral ulcer.
Yazışma Adresi:
Dr. Bahadır ÜSKÜL,
Bağdat Caddesi Orhantepe Mahallesi
Yücel Sitesi No: 5/6
Cevizli, Kartal, İSTANBUL - TURKEY
e-mail: tbuskul@hotmail.com
[ PDF ]
<< Geri Yazdır