Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Malign plevral efüzyonların tedavisinde kalıcı kateterlerin kullanımı
Öner DİKENSOY1-3, Richard W. LIGHT1,2

1 Saint Thomas Hastanesi, Göğüs Hastalıkları, Nashville, ABD,
2 Vanderbilt  Üniversitesi, Nashville, ABD,
3 Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Gaziantep.
ÖZET
Semptomlu malign plevral efüzyonlar en sık kimyasal plöredezis ile tedavi edilmektedir. Kimyasal plöredezisin en önemli dezavantajı yaklaşık beş gün hastanede yatmayı gerektirmesidir. Kimyasal plöredezise bir alternatif ayaktan uygulanabilen plevral aralığa kalıcı kateterlerin yerleştirilmesidir. Yirmidört-kırksekiz saatlik aralıklarla, dışardan takılan bir drenaj hattı ile plevral sıvı vakumlu şişelere toplanabilir. Günümüzde, kalıcı plevral kateter semptomatik malign efüzyonlu hastalarda özellikle hastanede kalış süresini minimum tutmak gerektiğinde ve ayaktan kateter yerleştirilmesi ile ilgili deneyimli ekip ve ekipman olan yerlerde etkin bir seçenektir.
Anahtar Kelimeler: Malign plevral efüzyon, kimyasal plöredezis, kalıcı kateter.
SUMMARY
Indwelling catheter for the management of malign pleural effusions
Symptomatic malignant pleural effusions are most commonly managed by chemical pleurodesis. The primary disadvantage of chemical pleurodesis is that it requires hospitalization for approximately five days. An alternative to chemical pleurodesis is insertion of an indwelling catheter, which can be applied easily on an outpatient basis. Pleural fluid is drained at 24 to 48 hour intervals by inserting an external line connected to a vacuum container. In the present time, indwelling catheters are viable alternatives for the management of symptomatic malignant pleural effusions especially when length of hospitalization is to be kept to a minimum, and expertise and facilities exist outpatient management of these catheters.
Key Words: Malignant plevral effusion, chemical pleurodesis, indwelling catheter.
Yazışma Adresi:
Dr. Öner DİKENSOY,
Saint Thomas Hospital 4220 Harding Road,
NASHVILLE, 37205 TN, USA
e-mail: dikensoy@yahoo.com
[ PDF ]
<< Geri Yazdır