Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Heparine bağlı trombositopeni: Hasta gebe ise nasıl tedavi edilmeli?
Ebru DİKENSOY1, Öner DİKENSOY2-4, Cornelia GRAVES1, Richard W. LIGHT2,3

1 Vanderbilt Üniversitesi Obstetrik ve Jinekoloji,
2 Vanderbilt Üniversitesi Allerji, Göğüs Hastalıkları ve Yoğun Bakım, Nashville, ABD,
3 St. Thomas Hastanesi Göğüs Hastalıkları, Nashville, ABD,
4 Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Gaziantep.
ÖZET
İmmün aracılı heparine bağlı trombositopeni (HBT) antikor aracılı olup, ilaca bağlı oluşan trombositopeni sebepleri arasında en sık görülenidir ve çok ciddi morbidite ve mortaliteye sebep olmaktadır. Bugün için gebelerdeki tedavisi belirsizliğini korumaktadır. Bu makalede genel olarak HBT, gebelerdeki özel durumları ve tedavisi tartışılmış ve ilgili literatür gözden geçirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Heparine bağlı trombositopeni, gebelik, tedavi.
SUMMARY
Heparin induced thrombocytopenia: how to manage when the patient is pregnant?
Immune mediated heparin induced thrombocytopenia (HIT) remains the most common anti-body mediated, drug-induced thrombocytopenic disorder, and a leading cause of morbidity and mortality. Management of HIT in pregnant women remains uncertain. In this article, HIT in general, and special conditions and management issues in pregnant women discussed and the related literature reviewed.
Key Words: Heparin induced thrombocytopenia, pregnancy, treatment.
Yazışma Adresi:
Dr. Ebru DİKENSOY,
111 Bosley Springs Rd. NASHVILLE, TN,
USA 37205
e-mail: dikensoy@yahoo.com
[ PDF ]
<< Geri Yazdır