Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Akciğer kanserlerinde FDG-PET uygulamaları
Kerim SÖNMEZOĞLU

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Nükleer Tıp Anabilim Dalı, İstanbul.
ÖZET
Florodeoksiglikoz (FDG) ile pozitron emisyon tomografisi (PET), akciğer kanserli hastaların tanısına ve evrelenmesine önemli oranda katkı yapan bir görüntüleme metodudur. Ayrıca, tümörün tedaviye yanıtını belirlemede, tümör agresifliğini ortaya koymada ve radyoterapi alanını belirlemede FDG-PET'in etkin rol oynadığı ortaya konmuştur. Gelecekte tarayıcı teknolojisindeki ilerlemeler ve tümöre daha spesifik yeni radyofarmasötiklerin geliştirilmesi ile akciğer kanserli hastalara yaklaşımda PET'in daha belirleyici rol oynayacağı öngörülmektedir.
Anahtar Kelimeler: FDG-PET, akciğer kanseri, tanı, evreleme.
SUMMARY
The use of FDG-PET scanning in lung cancer
Positron emission tomography (PET) imaging with flurodeoxyglucose (FDG) is a very useful imaging modality that significantly contributes to the diagnosis and staging in patients with lung cancer. Additionally, FDG-PET has been shown to play an effective role to predict therapy response and to assess tumor aggressiveness as well as to define radiotherapy treatment fields. Further technologic improvements in PET scanners and new more tumor specific radiopharmaceuticals are likely to bring further benefits to the management of patients with lung cancer in the future.
Key Words: FDG-PET, lung cancer, diagnosis, staging.
Yazışma Adresi:
Dr. Kerim SÖNMEZOĞLU,
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi,
Nükleer Tıp Anabilim Dalı,
İSTANBUL - TURKEY
e-mail: kerimsonmezoglu@yahoo.com
[ PDF ]
<< Geri Yazdır