Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Astım atağı tedavisi
Sevim BAVBEK

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları AnabilimDalı, Allerjik Hastalıklar Bilim Dalı, Ankara.
ÖZET
Astım atağı, astımlı bir hastada gittikçe ilerleyen nefes darlığı, öksürük, hırıltı veya göğüste baskı hissi yakınmalarının ortaya çıkışı ve bunlara PEF, FEV1 azalması gibi solunum fonksiyon testi (SFT) bozukluklarının eşlik etmesi olarak tanımlanır. Genellikle öykü ve fizik muayene ile tanı konur. Atağın ciddiyetinin yeterince değerlendirilememesi, tedavi yetersizliği ve hastaneye sevk etmede yetersiz kalınması morbidite ve mortalite ile ilişkilendirilmiştir. Bu yazıda 2002 GINA rehberi temel alınarak ağırlıklı olarak astım atağının tedavisi anlatılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Astım, astım atağı, alevlenme, hospitalizasyon.
SUMMARY
Treatment of acute asthma
Asthma is a chronic inflammatory disorder of the airways with an increasing prevalence over the last 20 years worldwide. Exacerbation of asthma is defined as rapidly progressive increase in shortness of breath, cough, wheezing, or chest tightness, or some combination of these symptoms and a decrease in expiratory airflow that can be qualified by measurement of pulmonary function such as the peak expiratory flow rate (PEFR) and FEV1. All patients with asthma are at risk of having exacerbations and it has been described previously as acute asthma, asthma or status asthmaticus. A number of medical condition such as chronic obstructive pulmonary disease (COPD), congestive heart failure, upper airway obstruction, hyperventilation syndrome, or vocal cord dysfunction may mimic the diagnosis of asthma attack, however it can be differentiated by history, physical examination, and some laboratory tests. It is a common medical emergency. The severity of exacerbations may range from mild to life threatening and immediate optimal management is of importance to prevent mortality. Morbidity and mortality are mostly related with inadequate emergency treatment and delay in referring to hospital. This review mainly focuses on the treatment of acute asthma considering the recommendations of GINA quideline.
Key Words: Asthma, acute attack, exacerbation, hospitalization.
Yazışma Adresi:
Dr. Sevim BAVBEK,
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
Allerjik Hastalıklar Bilim Dalı,
ANKARA - TURKEY
e-mail: bavbek@medicine.ankara.edu.tr
[ PDF ]
<< Geri Yazdır