Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Mesane kanserinin endobronşiyal metastazı
Ayşın ŞAKAR1, Nurhan GENCER2, Peyker DEMİRELİ2, Talha MÜEZZİNOĞLU3, Pınar ÇELİK1,
Arzu YORGANCIOĞLU1

1 Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
2 Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı,
3 Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Manisa.
ÖZET
Endobronşiyal metastaz olguları nadir görülmektedir. Bu yazıda endobronşiyal metastazı olan bir mesane kanseri olgusu sunulmaktadır. Yetmiş yaşında erkek hasta hematüri yakınması ile üroloji polikliniğine başvurdu. Mesanede kitle lezyonu saptanan olgunun akciğer grafisinde şüpheli kitle lezyonu görülmesi üzerine göğüs hastalıkları tarafından değerlendirildi. Solunumsal semptomu yoktu. Yetmişbeş paket yılı sigara kullanımı mevcuttu. Toraks bilgisayarlı tomografisinde sol akciğer üst lobda kitle lezyonu izlendi. Bronkoskopide sol üst lob apikoposterior segmentte endobronşiyal kitle lezyonu görüldü. Patolojik tanısı mesane kanserinin endobronşiyal metastazı olarak bildirilen olguya beş siklus sisplatin + gemsitabin kemoterapi protokolü uygulandı. Üç ay sonra kitlenin küçüldüğü izlendi. İzleminde kemoterapiye devam etmeyen olgu bir yıl sonra kaybedildi.
Anahtar Kelimeler: Endobronşiyal metastaz, mesane kanseri.
SUMMARY
Endobronchial metastasis from urinary bladder cancer
A rare case, a case of endobronchial metastasis from urinary bladder carcinoma is reported. A 70 years-old man was addmitted with hematuria. He has a mass in urinary bladder and a mass in lung. He has no pulmonologic symptom. He is a smoker with 75 pack-years. Thorax computerized tomography revealed a mass in left lung upper lobe. Bronchoscopy demonstrated an endobronchial tumor in left upper lobe, apikoposterior segment. Histopathologically diagnosis was endobronchial metastasis from urinary bladder carcinoma. He received five courses of chemotheraphy (cisplatin + gemcitabine). The mass was regressed after three months. Our patient lived for one year from diagnosis.
Key Words: Endobronchial metastasis, urinary bladder carcinoma.
Yazışma Adresi:
Dr. Ayşın ŞAKAR,
1785 Sokak, No: 61/9,
35540 Karşıyaka, İZMİR - TURKEY
e-mail: aysins@hotmail.com, aysin.sakar@bayar.edu.tr
[ PDF ]
<< Geri Yazdır