Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Akciğerin primer lenfoepitelyoma benzeri karsinomu
Kısmet BİLDİRİCİ1, Güntülü AK2, Betül PEKER1, Muzaffer METİNTAŞ2, Füsun ALATAŞ2,
Sinan ERGİNEL2, İrfan UÇGUN2
1 Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı,
2 Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Eskişehir.
ÖZET
Lenfoepitelyoma benzeri karsinom (LEBK), en sık nazofarenkste gözlenir. Ancak tükürük bezi, timus, akciğer, mide ve deri gibi birçok alandan köken alabilir. Akciğerin primer LEBK'si çok nadirdir. Literatürde sınırlı sayıda olgu bulunmaktadır. Biz 66 yaşındaki erkek hastanın akciğerinde saptadığımız T2N0M0 evresindeki lenfoepitelyoma benzeri karsinomu sunduk. İmmünhistokimyasal analizde Epstein-Barr virüs negatifti. Nazofarenks muayenesi ve bilgisayarlı tomogrofi normal olarak değerlendirildi.
Anahtar Kelimeler: Akciğer neoplazm, lenfoepitelyoma benzeri karsinom, lenfoepitelyoma, Epstein-Barr virüs.
SUMMARY
Primary lymphoepithelioma-like carcinoma of the lung
Lymphoepithelioma-like carcinoma (LELC), best known to occur in the nasopharynx, can arise in a variety of sites, such as the salivary gland, thymus, lung, stomach, and skin. Primary LELC of the lung is very rare, with only limited information in the literature. We presented a case of a 66-year-old white man with a T2N0M0 lymphoepithelioma-like carcinoma of the lung. Immunohistochemical analysis was negative for Epstein-Barr virus. Observation of the nasopharynx and a computerized tomography of the cavum were normal.
Key Words: Lung neoplasm, lymphoepithelioma-like carcinoma, lymphoepithelioma, Epstein-Barr virus.
Yazışma Adresi:
Dr. Kısmet BİLDİRİCİ,
Akarbaşı Mahallesi, Arısoy Sokak,
Ayşeana Sitesi, No: 19, B Blok, D: 8,
ESKİŞEHİR - TURKEY
e-mail: kismetb@ogu.edu.tr, kismetbildirici@yahoo.com
[ PDF ]
<< Geri Yazdır