Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Yirmiüç yaşında bir erkekte üst solunum yolu infeksiyonu sonrası gelişen
pulmoner hipertansiyon ve akut akciğer ödemi
A. Füsun ÜLGER, Elif ŞEN, Akın KAYA, Turan ACICAN, Öznur AKKOCA, Gülseren KARABIYIKOĞLU

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara.
ÖZET
Üst hava yolu obstrüksiyonu patofizyolojisi oldukça karmaşıktır. Akut solunum yetmezliğine neden olabilecek nedenler arasında akut epiglottit ya da boğmaca gibi infeksiyonlar, dil kökü, larenks ve hipofarenkste obstrüksiyona neden olan tümörler, aspire edilen katı ve sıvı gıdalar, obezite ve anatomik varyasyonlar sayılabilir. Ciddi karbondioksit retansiyonu ve apne acil endotrakeal entübasyonu gerektirebilmektedir. Makalede, 23 yaşında, üst solunum yolu varyasyonu nedeniyle, üst solunum yolu infeksiyonu, pulmoner ödem ve pulmoner hipertansiyon ile komplike olmuş bir olgu sunulmaktadır. Olgu nadir görülen ve ağır bir tablo ile başvurmuş, etyolojik olarak ayrıntılı bir şekilde değerlendirilmiş ve yaşama geri dönmüştür.
Anahtar Kelimeler: Üst solunum yolu obstrüksiyonu, pulmoner ödem, pulmoner hipertansiyon.
SUMMARY
Pulmonary hypertension and acute pulmonary edema in a 23-year-old male with a history of an upper respiratory tract infection
The pathophysiology of upper-airway obstruction (UAO) is complex. Possible causes of UAO that may lead to acute respiratory failure, are as follows: infections like acute epiglottitis and croup, obstructing tumors in the base of the tongue, larynx or hypopharynx, aspirated food or liquid contents, obesity and anatomical variations. Management changes according to the pathogenesis of the disorder. In patients with severe carbon dioxide retention or apnea, emergency endotracheal intubation must be carried out. Hereby, we describe a 23-year-old patient with susceptible upper-airway anatomy and UAO occured following an upper respiratory infection and complicated with pulmonary hypertension and pulmonary edema. Our patient seems to be one of the complicated UAO cases, with an unusual but critical clinical presentation, evaluated in a wide spectrum and nicely returned to life.
Key Words: Upper-airway obstruction, pulmonary edema, pulmonary hypertension.
Yazışma Adresi:
Dr. A. Füsun ÜLGER,
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
06100, Dikimevi, ANKARA - TURKEY
e-mail: fusunulger@yahoo.com
[ PDF ]
<< Geri Yazdır