Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Larenjektomili bir hastada yabancı cisim aspirasyonu ile sonuçlanan trakeal stoma temizliği
Esra UZASLAN, Ahmet URSAVAŞ, Dane EDİGER, Mehmet KARADAĞ

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Bursa.
ÖZET
Bu olgu sunumunda, yabancı cisim aspirasyonlarının oldukça olağan dışı bir şekli olarak, larenjektomili bir hastanın trakeal stomasından ağaç çubuğu aspirasyonunu sunmayı amaçladık. Olgumuz, ucunda zeytinyağına batırılmış pamuk olan ağaç dalını trakeostomi deliğinden geçirerek üst solunum yolu sekresyonlarını temizlemeyi alışkanlık edinmişti. Hastaya trakeostomi deliğinden aerosol lidokain verilerek yapılan lokal anesteziyi takiben fleksibl fiberoptik bronkoskopi uyguladık ve 11 cm'den daha uzun bir ağaç dalını dışarıya çıkardık. Bronkoskopiyi takiben hastanın yakınmaları düzeldi. Bu tür olgularda deneyimli bir ekip ve uygun bronkoskopi aksesuarlarının bulunması durumunda lokal anestezi altında fleksibl fiberoptik bronkoskopi uygulanmasının emniyetle yapılabileceğini gördük. Aynı zamanda bize bu olgu, kulak burun boğaz uzmanlarının ve larenjektomili hastaları takip eden diğer hekimlerin hastalarını stoma temizliği hakkında eğitmelerinin ve hata yapmaları sonucunda hayatı tehdit edici durumlar ile karşılaşabilecekleri konusunda bilgilendirmelerinin önemini gösterdi.
Anahtar Kelimeler: Trakeal stoma, yabancı cisim aspirasyonu, ağaç çubuğu.
SUMMARY
An unusual way of tracheal stoma cleaning could end up with foreign body aspiration in a laryngectomized patient
We report a case of a laryngectomized patient who accidentally aspirated a wooden stick through his tracheal stoma in highly unusual circumstances. He was in a habit of cleaning secretions of upper airway with a wooden stick covered with cotton on the tip soaked in olive oil, via tracheostomy. After applying topical aerolized lidocaine spray through the tracheostomy stoma a flexible video-brochoscopy was performed and a tree twig over 11 cm in length was removed. The patient's symptoms were resolved by a bronchoscopy. With experience and availability of accessories, the removal of the foreign body using flexible bronchoscope under local anesthesia can be performed safely and successfully. This case suggests that the physicians and otolaryngologists should educate their laryngectomized patients about stomal care and discuss any potential life-threatening situation they might encounter.
Key Words: Tracheal stoma, foreign body aspiration, wooden stick.
Yazışma Adresi:
Dr. Ersa UZASLAN,
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
16059, BURSA - TURKEY
e-mail: esrauz@uludag.edu.tr
[ PDF ]
<< Geri Yazdır