Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Çay işçilerinde solunum semptomları ve fonksiyonları
Lütfi ÇÖPLÜ, Z. Toros SELÇUK, A. Sema YILMAZ, Begüm ERGAN ARSAVA,
A. Fuat KALYONCU, A. Altay ŞAHİN, Y. İzzettin BARIŞ

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara.
ÖZET
Bu çalışmada, çay tozuna maruz kalan işçilerdeki solunum semptom sıklığını belirlemek, akciğer fonksiyonlarını değerlendirmek ve bu sonuçları kontrol grubu ile karşılaştırmak amaçlanmıştır. Çalışma ve kontrol gruplarında akut solunum semptomlarının prevalansı karşılaştırıldığında sadece burun, boğaz ve gözde yanma, batma, sulanma ve akıntının, kronik semptomlarda ise öksürüğün işe başladıktan sonra çay tozuna maruz kalan işçilerde kontrol grubuna göre istatistiksel olarak önemli oranda arttığı saptanmıştır. İşçi ve kontrol gruplarının çalışma öncesi değerleri ile çalışmaya başladıktan 30 dakika ve sekiz saat sonra ölçülen fonksiyon değerleri karşılaştırıldığında aralarında istatistiksel olarak anlamlı fark gözlenmemiştir. Çay işçilerinde çalışmaya başladıktan 30 dakika ve sekiz saat sonraki FEV1/FVC, FEF25-75, FEF25 değerlerinde, çalışma öncesine göre düşüş saptanmıştır. Ancak kontrol grubunda solunum fonksiyonlarında anlamlı bir düşüş yoktur. Sonuç olarak; erken dönem çay tozu maruziyetinin özellikle küçük hava yollarında daralmaya neden olabileceği ve bu işçi grubunda mesleksel solunum hastalıklarının gelişebileceği unutulmamalıdır.
Anahtar Kelimeler: Mesleksel astım, çay işçileri, akciğer fonksiyonu.
SUMMARY
Respiratory symptoms and functions in tea workers
Respiratory symptoms and function tests were studied in tea workers and in a control group. The prevalance of acute and chronic respiratory symptoms were not different in two groups except for an acute burning sensation of eye-nose-throat and a chronic cough. Also the comparison of the respiratory function tests between tea workers (both smokers and nonsmokers) and the controls were not different at preshift and postshift 30th minute and 8th hour. When preshift and postshift results were compared in tea workers (both in smokers and nonsmokers); statistically significant reductions of FEV1, FEV1/FVC, FEF25-75 and FEF25 were seen at the postshift values. However statistically significant reductions were not observed in controls. Thus we conclude acute tea dust exposure may cause bronchial obstruction particularly in small airways.
Key Words: Occupational asthma, tea workers, lung function.
Yazışma Adresi:
Dr. Begüm ERGAN ARSAVA,
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
06100, ANKARA - TURKEY
e-mail: erganb@hacettepe.edu.tr
[ PDF ]
<< Geri Yazdır