Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Sivas'ta uyku ile ilişkili bozuklukların sıklığı
Levent ÖZDEMİR1, İbrahim AKKURT2, Haldun SÜMER1, Selma ÇETİNKAYA1,
Uğur GÖNLÜGÜR2, Sefa Levent ÖZŞAHİN2, Naim NUR1, Ömer DOĞAN2

1 Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı,
2 Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Sivas.
ÖZET
Türkiye'de erişkinlerde uyku ile ilişkili bozuklukların sıklığı bilinmemektedir. Çalışmamızın ana amacı Sivas'ta uyku ile ilişkili bozuklukların sıklığını ölçmekti. Çalışma, Türkiye'de İç Anadolu'nun bir ili olan Sivas'ta yaşayan 20-107 yaş arası erişkinlerde, 2701 (%50.6)'i kadın 2638 (%49.4)'i erkek toplam 5339 kişide uygulanmıştır. Uykusuzluk, horlama hastalığı, obstrüktif uyku apnesi, gündüz uykuya meyil sıklığı sırasıyla %40.3, %37.0, %6.4, %24.0 idi. Narkolepsi ve nokturnal myoklonus sıklığı sırasıyla %30.6, %40.1 idi. Altmış yaş üzeri grupla diğer yaş grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit edildi. Uyku ile ilgili bozukluk sıklığı açısından hem sigara içenler ve içmeyenler hem de erkek ve kadınlar arasında farklılık bulmadık (p> 0.05). Bununla beraber, hipertansiflerde uyku apnesi sıklığı hipertansif olmayanlara göre dokuz kat, şişmanlarda da 12 kat fazla idi. Çalışmamız ülkemizde uykuda solunum bozuklukları sıklığının diğer ülkeler kadar, belki de daha yaygın olduğunu göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Sıklık, uyku bozukluğu, Türkiye.
SUMMARY
The prevalence of sleep related disorders in Sivas, Turkey
The prevalence of sleep-related disorders (SRD) in adults in Turkey is unknown. The main objective of our study was to assess the prevalence of SRD in Sivas, Turkey. Adults living in Sivas, a city of Turkey from the central region of Anatolia at 20-107 years of age, in both genders, of the 5339 persons, who attended the survey 2638 (49.4%) were male and 2701 (50.6%) were female. The prevalence of insomnia, habitual snoring, obstructive sleep apnea (OSA) and day time hyper somnolence was 40.3%, 37.0%, 6.4%, 24.0% respectively. The prevalence rates of narcolepsy and nocturnal myoclonus was 30.6%, 40.1% respectively. There was a statistical significance between the persons of above 60 years old and another age groups (p< 0.05). But we did not find any significant difference between smokers and non-smokers, also between males and females about SRD prevalence (p> 0.05). However, sleep apnea prevalence was about 9 times higher in the persons suffering from hypertension than without hypertension. Also sleep apnea prevalence was 12 times higher in the persons suffering from overweight. This study has shown that sleep-disordered breathing (SDB) prevalence in Turkey is as high as in other countries and may be more common.
Key Words: Prevalence, sleep disorder, Turkey.
Yazışma Adresi:
Dr. Levent ÖZDEMİR,
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Halk Sağlığı Anabilim Dalı,
SİVAS - TURKEY
e-mail: lozdemir@cumhuriyet.edu.tr
[ PDF ]
<< Geri Yazdır